INCARE

Koordynatorki: Agata Gołasa i Maria Adamowicz

INCARE – innowacyjny system opieki dla osób starszych oraz ich opiekunów

Celem projektu INCARE było stworzenie zintegrowanego, innowacyjnego systemu opieki dla osób starszych i ich opiekunów oraz jego komercjalizacja – wprowadzenie na rynek w ciągu dwóch lat od zakończenia projektu.

Projekt ten był odpowiedzią na potrzebę wsparcia osób starszych w codziennym funkcjonowaniu, wydłużania okresu ich samodzielności, dbając jednocześnie o ich dobrostan i jakość życia w starzejących się społeczeństwach.

Prace były realizowane przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 8 partnerów pod przewodnictwem IT Center for Science and Technology w Bukareszcie. Stocznia była odpowiedzialna za działania związane z zaangażowaniem w realizację projektu docelowych użytkowników (badania pilotażowe) oraz kluczowych interesariuszy w Polsce (współpraca przy tworzeniu modelu biznesowego projektu).

Rozwiązanie INCARE poprzez integrację wielu urządzeń, sensorów i rozwiązań technologicznych będzie oferować szereg funkcji, w takich obszarach jak:

  • monitorowanie stanu zdrowia i sytuacji w domu,
  • wykrywanie i alarmowanie o upadku (na zewnątrz i wewnątrz),
  • zarządzanie kalendarzem,
  • przypominanie o planowanych aktywnościach,
  • wspomaganie aktywności fizycznej i poznawczej,
  • ułatwianie komunikacji,
  • dostarczanie informacji,
  • wykrywanie zagrożeń.

Jednocześnie, system będzie wyposażony w przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs, którym można będzie zarządzać za pomocą głosu, gestów lub dotyku.

Czas trwania: listopad 2018 – wrzesień 2021
Koordynatorki projektu: Agata Gołasa i Maria Adamowicz
Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ambient Assisted Living”.