Inicjatywy sąsiedzkie

Koordynatorzy: Jan Wiśniewski

Inicjatywy sąsiedzkie

Inicjatywy sąsiedzkie to program wspierania rozwoju społeczności lokalnych poprzez ułatwienie im realizacji niewielkich, lokalnych projektów. Istotą programu jest wsparcie merytoryczne i finansowe inicjatyw małych grup sąsiedzkich na każdym etapie. Pomagaliśmy przez cały proces – od pojawienia się pomysłu na wspólne działania, poprzez jego doprecyzowanie, realizację, a nawet (jeśli będzie to możliwe i zasadne) powtórzenie i/lub rozwinięcie w ramach innych mechanizmów pobudzania aktywności mieszkańców Warszawy.

Inicjatywy sąsiedzkie to jeden z elementów szerszego systemu wspierania działań społecznych na rzecz sąsiedztwa, osiedla, dzielnicy i miasta, ze szczególnym naciskiem na tzw. unusual suspects, czyli osoby do tej pory nieaktywne lub będące poza radarem miejskich instytucji.

W ramach programu w każdym roku przeprowadziliśmy jeden–dwa konkursy na inicjatywy sąsiedzkie. Do złożenia wniosku z pomysłem na inicjatywę zachęcaliśmy wybrane grupy mieszkańców, które miały okazję współpracować zarówno na etapie opracowania pomysłu, jak i później – podczas realizacji inicjatywy. Co ważne, pomysły były oceniane osobno w każdej dzielnicy, tak by zachęcić do aktywności mieszkańców z całej Warszawy.

Maksymalnie uproszczona procedura i stała współpraca z doświadczonymi animatorami pomoże osobom składającym i realizującym pomysł inicjatyw sąsiedzkich spokojnie i z poczuciem satysfakcji przejść przez swój pierwszy projekt. Nabyte umiejętności i doświadczenia zachęcą uczestników i uczestniczki w przyszłości do podejmowania kolejnych działań, także na większą skalę i z wykorzystaniem bardziej skomplikowanych mechanizmów wsparcia.

Więcej o programie: www.inicjatywysasiedzkie.org.

Czas trwania marzec 2021 – grudzień 2023
Koordynatorzy projektu: Jan Wiśniewski
Zespół: Maria Belina Brzozowska, Urszula Rudzka, Paweł Sielczak – edycja 2023

Marek Cywiński, Magdalena Gawin, Damian Jaworek (edycje 2021-22)

Inicjatywy sąsiedzkie to program finansowany przez m.st. Warszawę.

 

logotyp miasto stołeczne warszawa