Jak ma wyglądać przestrzeń wokół Wola Parku? Konsultacje społeczne

Jak ma wyglądać przestrzeń wokół Wola Parku? Konsultacje społeczne

Koordynatorka: Maria Jagaciak

Przestrzeń wokół Wola Parku. Konsultacje

Na zlecenie CH Wola Park przeprowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące wstępnej koncepcji zmian w tzw. Parku Ulricha na warszawskiej Woli.

Na zlecenie Centrum Handlowego Wola Park przeprowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące wstępnej koncepcji zmian w tzw. Parku Ulricha na warszawskiej Woli.

Park Ulricha to sąsiadująca z Wola Parkiem przestrzeń obejmująca tereny zielone oraz zabytkowe budynki – szklarnie i willa. Docelowo przestrzeń ta ma być otwarta oraz służyć okolicznym mieszkańcom i klientom odwiedzającym Wola Park. Zespół CH Wola Park chciał się dowiedzieć, jakie są potrzeby różnych grup interesariuszy oraz jakie dokładnie funkcje mogłaby pełnić ta przestrzeń. Na podstawie warsztatów zostały opracowane wstępne koncepcje zagospodarowania terenu.

Naszym zadaniem było sprawdzenie, co na ich temat sądzą okoliczni mieszkańcy i osoby odwiedzające Wola Park. Przeprowadziliśmy więc cztery punkty konsultacyjne, podczas których prezentowaliśmy plansze z propozycjami rozwiązań przestrzennych, nowych funkcji dla remontowanych szklarni i willi oraz pomysły na działania, które można by tam podejmować. Przechodniów pytaliśmy o opinie na temat, ale także o zupełnie nowe podpowiedzi.

 

Zebrany materiał posłużył do przygotowania planu funkcjonalno-przestrzennego dla Parku Ulricha, który został przekazany przedstawicielom Centrum Handlowego Wola Park.

Czas trwania: październik 2018
Koordynatorka po stronie Stoczni: Maria Jagaciak
Zespół projektu po stronie Stoczni: Natalia Bierzyńska, Adam Chabiera, Maria Jagaciak, Wojciech Surała