Jak odmienić skwer Szymanowskiego? Konsultacje społeczne

Jak odmienić skwer Szymanowskiego? Konsultacje społeczne

Koordynatorzy: Agata Bluj, Jan Wiśniewski

Jak odmienić skwer Szymanowskiego?

Wspólnie z architektami z pracowni JAZ+architekci i Kształtownia.pl na zlecenie Zarządu Praskich Terenów Publicznych przeprowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące przestrzeni skweru Szymanowskiego w Warszawie. W efekcie powstał projekt nowej aranżacji tej przestrzeni oraz koncepcja zagospodarowania jej bezpośredniego otoczenia.

Konsultacje społeczne przeprowadziliśmy dwuetapowo. Pierwszy z etapów miał charakter diagnostyczny.  Zależało nam na tym, aby dowiedzieć się, w jaki sposób mieszkańcy korzystają ze skweru Szymanowskiego, jakie mają odnośnie do niego potrzeby i pomysły na jego modernizację. Na podstawie zebranych informacji projektanci opracowali wstępną koncepcję zagospodarowania skweru, do której w drugim etapie konsultacji zbieraliśmy opinie mieszkańców. Na zakończenie procesu zaprezentowaliśmy mieszkańcom ostateczny projekt aranżacji skweru i jego bezpośredniego otoczenia.

W ramach konsultacji zorganizowaliśmy:

  • spotkanie otwierające konsultacje,
  • warsztaty diagnostyczne,
  • cztery punkty konsultacyjne na skwerze,
  • plenerowe warsztaty z elementami prototypowania rozwiązań,
  • spotkanie podsumowujące konsultacje z prezentacją ostatecznego projektu skweru.

Przez cały czas trwania konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania uwag mailowo.

 

Dla lepszej komunikacji i promocji konsultacji wśród mieszkańców ustawiliśmy na skwerze tablicę informującą o przebiegu, celu procesu i prezentującą wstępny, a następnie ostateczny projekt skweru.

Z raportem z konsultacji można zapoznać się tutaj, a z finalną koncepcją – tutaj.

Czas realizacji: kwiecień–maj 2018
Koordynatorzy po stronie Stoczni: Agata Bluj, Jan Wiśniewski
Zespół projektu: Agata Bluj, Marek Cywiński, Paweł Sielczak, Jan Wiśniewski
Wsparcie: Łucja Krzyżanowska