Jak usłyszeć głos seniora?

Jak usłyszeć głos seniora?

Koordynatorki: Maria Perchuć i Ewa Stokłuska

Jak usłyszeć głos seniora?

W ramach projektu przygotowaliśmy praktyczny podręcznik, zawierający wskazówki dotyczące organizowania i prowadzenia różnego rodzaju procesów konsultacyjnych w udziałem osób starszych oraz przeprowadziliśmy cykl szkoleń na ten temat.

Głównym celem dwuetapowego projektu “Jak usłyszeć głos seniora? Praktyczny przewodnik włączania osób starszych w procesy decyzyjne” było stworzenie praktycznego i przystępnego w formie podręcznika, zawierającego wskazówki dotyczące organizowania i prowadzenia różnego rodzaju procesów konsultacyjnych w udziałem osób starszych.

Na podstawie podręcznika przygotowaliśmy także scenariusz szkolenia na temat partycypacji obywatelskiej osób starszych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji działających na rzecz takich osób oraz przeprowadziliśmy dwa pilotażowe szkolenia – w Warszawie i Gdyni.

Czas trwania: październik 2012 – marzec 2013 oraz wrzesień – grudzień 2013
Koordynatorki projektu:  Maria Perchuć i Ewa Stokłuska
Zespół projektu: Jan Mencwel, Maria Nowak, Katarzyna Starzyk
Wsparcie: Zofia Komorowska

Projekt realizowaliśmy dzięki współfinansowaniu go przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach dwóch edycji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 oraz ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.