Jaki MAL na Ulrychowie?

Jaki MAL na Ulrychowie?

Koordynatorka: Maria Jagaciak

Jaki MAL na Ulrychowie?

Przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb mieszkańców Ulrychowa (części warszawskiej dzielnicy Wola) pod kątem tworzenia nowego miejsca aktywności lokalnej i działania wspierające integrację społeczności lokalnej.

W ramach projektu przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb mieszkańców Ulrychowa, na które powinno odpowiedzieć nowo powstające miejsce aktywności lokalnej (MAL) przy ul. Olbrachta 9. Projekt realizowaliśmy wspólnie z Fundacją Chrześcijańską Nebo na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Wspólnie z mieszkańcami przygotowaliśmy rekomendacje na temat funkcji placówki oraz pomysłów na elementy jej oferty. Podczas projektu opracowaliśmy wstępną propozycję modelu funkcjonowania tamtejszego MAL-u oraz próbowaliśmy wyłonić osoby i grupy, które w przyszłości będą mogły go w sposób aktywny współtworzyć.

Równolegle do działań diagnostyczno-konsultacyjnych (punktów konsultacyjnych, ankiet, wywiadów, warsztatów) przeprowadziliśmy z mieszkańcami aktywności animacyjne, a także zaprosiliśmy ich do współtworzenia Ulrychowskiego mapownika społecznego.

Czas trwania: wrzesień – grudzień 2016
Koordynatorka po stronie Stoczni: Maria Jagaciak
Zespół projektu po stronie Stoczni: Maria Adamowicz, Anna Biernat, Damian Jaworek, Jan Mencwel, Jan Wiśniewski, Maria Perchuć-Żółtowska, Zofia Komorowska
Wolontariuszki: Dominika Misterka, Zuzanna Smoczyńska

Projekt „Jaki MAL na Ulrychowie” finansowany był przez m.st. Warszawy.