Jak odmienić skwer Szymanowskiego? Konsultacje społeczne

Jaki skwer przy Karmelickiej? Konsultacje społeczne

Koordynatorka: Agata Bluj

Jaki skwer przy Karmelickiej? Konsultacje społeczne

Wspólnie z pracowniami JAZ+architekci i Studio-ak prowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące skweru leżącego na Muranowie, między ulicami Karmelicką, Anielewicza i Edelmana, w sąsiedztwie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy planuje modernizację skweru między ulicami Karmelicką, Anielewicza i Edelmana na Muranowie. To teren położony w sąsiedztwie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i ważne miejsce wypoczynku i rekreacji. O tym, co zrobić, żeby jeszcze lepiej pełniło swoją funkcję, rozmawialiśmy z mieszkańcami Muranowa w ramach konsultacji społecznych.

Spotykaliśmy się z mieszkańcami w punktach informacyjno-konsultacyjnych i na warsztatach. Byliśmy też obecni w okolicach skweru – odwiedzaliśmy lokalne imprezy i wyszliśmy na spotkanie mieszkańcom pobliskich kamienic i bloków. W często odwiedzanych miejscach, takich jak biblioteka i kawiarnia, przeprowadziliśmy również prostą ankietę dotyczącą preferencji mieszkańców odnośnie do przyszłości skweru. Całość procesu konsultacji podsumowaliśmy na spotkaniu otwartym.

Do udziału w konsultacjach zachęcaliśmy za pomocą informacji w lokalnej prasie i internecie, plakatów i ulotek, a także niekonwencjonalnych tabliczek umieszczonych w różnych miejscach na skwerze.

Konsultacje społeczne prowadziliśmy wspólnie z architektami i architektami krajobrazu z pracowni JAZ+architekci i Studio-ak na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Poza udziałem w konsultacjach projektanci byli również odpowiedzialni za wypracowanie koncepcji zagospodarowania skweru.

Raport z konsultacji społecznych można znaleźć na tej stronie.

Czas realizacji: sierpieńpaździernik 2018
Koordynatorka po stronie Stoczni: Agata Bluj
Zespół projektu: Agata Bluj i Katarzyna Pliszczyńska
Wsparcie: Łucja Krzyżanowska

fot. Marta Truszkiewicz