Jaki skwer przy Kępnej? Konsultacje społeczne

Koordynatorka: Katarzyna Pliszczyńska

Jaki skwer przy Kępnej? Konsultacje społeczne

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy planował zmiany na skwerze między Kępną a Jagiellońską. O tym, co zrobić, żeby był miejscem przyjaznym dla wszystkich, rozmawialiśmy z mieszkańcami Pragi-Północ w ramach konsultacji społecznych.

O potrzebnych na skwerze zmianach rozmawialiśmy z jego użytkownikami podczas spotkań na świeżym powietrzu i warsztatów z udziałem projektantów. Całość procesu konsultacji podsumowaliśmy na spotkaniu otwartym, a przebieg całego procesu – w tym raporcie.

Do udziału w konsultacjach zachęcaliśmy za pomocą informacji w lokalnej prasie i internecie oraz plakatów i ulotek.

Konsultacje społeczne prowadziliśmy na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy wspólnie z architektami i architektami krajobrazu z pracowni JAZ+architekci i kształtownia.pl . Poza udziałem w konsultacjach projektanci byli również odpowiedzialni za wypracowanie koncepcji zagospodarowania skweru i stworzenie na jej podstawie projektu wykonawczego.

Koncepcja zagospodarowania skweru przy Kępnej. Rys. Maja Stanosz

Koncepcja zagospodarowania skweru przy Kępnej. Rys. Maja Stanosz

 

Czas realizacji: sierpieńgrudzień 2019
Koordynatorka po stronie Stoczni: Katarzyna Pliszczyńska
Zespół projektu: Maria Jagaciak, Marcin Górecki