Katalizator innowacji społecznych

Koordynatorki: Agnieszka Kalinowska, Zofia Komorowska, Julia Zasacka

Katalizator innowacji społecznych

Działamy na rzecz rozwoju ekosystemu innowacji społecznych w Polsce. Wspieramy innowatorki i innowatorów społecznych, a także osoby i instytucje, które pomagają im rozwijać nowatorskie pomysły odpowiadające na prawdziwe społeczne potrzeby i wyzwania. Tworzymy przestrzeń i narzędzia ułatwiające wymianę doświadczeń, podnoszenie wiedzy i umiejętności, a także umożliwiające rozwój sieci kontaktów.

Celem Katalizatora innowacji społecznych jest stworzenie jak najbardziej sprzyjających warunków do inicjowania, rozwijania, upowszechniania i skalowania innowacji społecznych w Polsce. Chcemy wspierać powstanie ekosystemu innowacji społecznych  opartego na zasadzie sieci, a nie na hierarchicznej strukturze. 

Dokonujemy tego na różne sposoby. Sieciujemy osoby i podmioty działające w tym obszarze, m.in. innowatorów i innowatorki, podmioty prowadzące inkubatory innowacji społecznych. Organizujemy spotkania, konferencje, warsztaty i wizyty studyjne.

Wspieramy:

  • osoby prowadzące inkubatory innowacji społecznych, tworzymy dla nich bezpieczną przestrzeń do wymiany doświadczeń, dostarczamy wiedzy i narzędzi wspomagających inkubowanie innowacji;
  • pomysłodawców i pomysłodawczynie w zakresie zdobywania lub rozwoju kompetencji niezbędnych do wdrażania innowacji społecznych. Organizujemy spotkania sieciujące, wizyty studyjne, szkolenia, a także wydajemy poradniki dla osób działających w różnych obszarach tematycznych.    

Szeroko informujemy i promujemy innowacje społeczne jako narzędzie do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.

Uruchomiliśmy i stale aktualizujemy portal www.innowacjespoleczne.pl, który jest ważnym narzędziem wspierania informacyjnego i edukacyjnego podmiotów działających w sferze innowacji społecznych. 

Tworzymy i na bieżąco aktualizujemy bazę innowacji społecznych, w której znajdują się opisy i informacje o innowacjach wdrażanych w ramach już zorganizowanych konkursów. Baza spełnia dwojaką funkcję – z jednej strony promuje innowacje społeczne, z drugiej – umożliwia inkubatorom i innowator(k)om wyszukiwanie interesujących ich innowacji według określonych kryteriów. 

Działamy na rzecz upowszechniania i skalowania najlepszych nowatorskich rozwiązań. Wdrożyliśmy na szerszą skalę 7 wstępnie przetestowanych innowacji społecznych.

Dzielimy się zasobami, narzędziami i wiedzą, które pomogą nam współtworzyć prężny ruch innowacji społecznych w Polsce.

Projekt, który realizujemy we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania grudzień 2020 – czerwiec 2023
Koordynatorki projektu: Agnieszka Kalinowska, Zofia Komorowska, Julia Zasacka
Zespół po stronie Stoczni: Andrzej Dębowski, Teodor Klincewicz i Kuba Wygnański

belka logotypy Unia Europejska, flaga Polski oraz logo EFS