Kawiarnie Kultury. Diagnoza

Kawiarnie Kultury. Diagnoza

Koordynatorzy: Agnieszka Strzemińska, Julia Olesińska, Jan Mencwel

Kawiarnie Kultury. Diagnoza

W ramach projektu przeprowadziliśmy diagnozę oddolnych, miejskich inicjatyw społeczno-kulturalnych skupionych w kawiarniach, a więc poza siecią oficjalnych instytucji i organizacji.

Projekt miał na celu diagnozę oddolnych, miejskich inicjatyw społeczno-kulturalnych skupionych w kawiarniach, a więc poza siecią oficjalnych instytucji i organizacji. Kawiarnie pełnią coraz częściej funkcję instytucji kultury, brakuje jednak diagnozy tego zjawiska, a przede wszystkim zbadania, jak przebiega współpraca między kawiarniami a formalnymi instytucjami kultury.

Wnioski z badań przeprowadzonych w 7 lokalizacjach w całej Polsce posłużyły do wypracowania rekomendacji dla animatorów kultury szukających własnej przestrzeni do działania oraz przedstawicieli instytucji, którzy chcą poszerzyć zasięg swoich działań.

Dodatkowym celem projektu było zwrócenie uwagi opinii publicznej na nowe zjawisko, jakim są kulturalne kawiarnie.

W ramach projektu powstały publikacja “Kawiarnia+Kultura. Jak to działa?” oraz raport “Kawiarnie Kultury. Diagnoza”.

Towarzyszy im przygotowany w ramach projektu fotokast:

Czas trwania projektu: kwiecień–wrzesień 2012
Koordynatorzy: Agnieszka Strzemińska, Julia Olesińska, Jan Mencwel
Zespół badawczy:
Alma Asuai, Adam Kadenaci, Kacper Leśniewicz, Ewa
Majdecka, Jan Mencwel, Julia Olesińska, Urszula Sęczek, Agnieszka Strzemińska, Michał Szyndel

Projekt zrealizowaliśmy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.