Kolab grafika

KOLAB

Koordynatorzy:

Zofia Komorowska

Kuba Wygnański

KOLAB

Celem projektu było przygotowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu wspomagania procesu tworzenia polityk publicznych oraz sposobów poszukiwania praktycznych rozwiązań dla problemów, które pojawiają się w trakcie ich realizacji. Jego istotą było specyficzne połączenie wielosektorowości, partycypacji, innowacji.

Istotą testowanej przez nas metodologii było uznanie uzupełniających się kompetencji różnych interesariuszy, a nie tylko ekspertów w definiowaniu problemów, projektowaniu innowacyjnych rozwiązań (co-design) oraz sugerowaniu działań.

W fazie przygotowawczej projektu przeprowadziliśmy przegląd technik typu collective problem solving. Natomiast w fazie pilotażowej na kilku wybranych zagadnieniach przetestowaliśmy przygotowaną przez nas metodologię. Wykorzystaliśmy ją m.in. do wypracowania propozycji:

  • zasad korzystania z bezpłatnego czasu antenowego na kampanie społeczne w mediach publicznych przez organizacje pożytku publicznego (proces organizowany wspólnie z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz Departament Pożytku Publicznego MPiPS);
  • sposobu wyboru projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (proces organizowany wspólnie z Departamentem EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego);
  • operacjonalizacji tzw. mechanizmu rozwoju kierowanego przez społeczność (proces organizowany wspólnie z Departamentem EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

W każdym z tych przypadków przeprowadziliśmy cały proces – od diagnozy problemu, poprzez prace analityczne, warsztat diagnostyczny, warsztaty co-design po przygotowanie scenariuszy rozwiązań.

W ramach projektu uruchomiliśmy także stronę, na której prezentowaliśmy m.in. wszystkie przeprowadzone przez nas procesy.

 

Kolab infografika
Czas trwania projektu: wrzesień 2010 – czerwiec 2014
 Zespół projektu: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański, Ela Skrzypek, Anna Biernat

Projekt realizowaliśmy dzięki wsparciu z Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe logo