Konkurs grantowy Tesco „Decydujesz, pomagamy”

Koordynator: Adam Chabiera

Konkurs grantowy Tesco „Decydujesz, pomagamy”

Od stycznia 2016 roku do maja 2020 roku zespół Fundacji Stocznia współtworzył i koordynował program grantowy Fundację TESCO (Polska) „Decydujesz, pomagamy”. Udało nam się wspólnie zrealizować 6 edycji. W ramach programu pomogliśmy przekazać ok 5,5 miliona złotych na realizację ok 1 200 projektów społecznych w całej Polsce.

Program był otwarty na różnego rodzaju pomysły. Dzięki wsparciu Tesco udało się nam się pomóc w rozbudowie placów zabaw i boisk, organizacji pikników rodzinnych, biegów charytatywnych, bardzo różnorodnych warsztatów (m.in. z udzielania pierwszej pomocy, artystycznych, dedykowanych osobom zależnym), ale też zajęć sportowych dla osób dorosłych, seniorów i dla dzieci.

Stocznia byłą partnerem merytorycznym programu, co oznacza, że nadzorowaliśmy komunikację z uczestnikami programu, pomagaliśmy tworzyć i dostosować projekty potencjalnym wnioskodawcom, a także trzymaliśmy pieczę nad realizacją oraz sprawozdawaniem projektów. Przede wszystkim jednak wspieraliśmy fundatorów w dostosowaniu programu do potrzeb jego uczestników, na każdą nową edycję przygotowywaliśmy zaktualizowany regulamin i dokumentację programu.

Czas trwania: 2016 – 2020
Koordynator projektu: Adam Chabiera
Zespół po stronie Stoczni: Anna Bartol, Marek Cywiński, Łucja Krzyżanowska