Konsultacje Centrum Lokalnego Plac Hallera

Konsultacje Centrum Lokalnego Plac Hallera

Koordynator: Jacek Grzeszak

Konsultacje Centrum Lokalnego Plac Hallera

Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne połączone z partycypacyjnym planowaniem przebudowy Placu Hallera na warszawskiej Pradze.

Przeprowadzone przez nas konsultacje społeczne były elementem procesu przygotowania koncepcji utworzenia centrum lokalnego na Placu Hallera w ramach projektu „Warszawskie centra lokalne”. Działania konsultacyjne odbywały się równocześnie z pracami projektowymi, które realizowała pracownia JAZ+ Architekci.

Konsultacje i prace projektowe realizowaliśmy na zlecenie Zarządu Gospodarki Nieruchomościami Pragi Północ.

Zadaniem Stoczni było przeprowadzenie wstępnej diagnozy potrzeb mieszkańców, a następnie organizacja partycypacyjnego planowania przestrzeni Placu. Rozpoczęliśmy od organizacji 4 punktów informacyjno-konsultacyjnych, w czasie których promowaliśmy proces wśród mieszkańców, a także zbieraliśmy wstępne opinie i uwagi. W okolicy Placu rozkleiliśmy plakaty i rozdystrybuowaliśmy ulotki informujące o harmonogramie procesu.

20 października odbyło się spotkanie otwierające konsultacje, w którym uczestniczyło ponad 50 osób. Następnie przeprowadziliśmy 3 punkty konsultacyjne, w trakcie których animowaliśmy rozmowę o funkcjach placu, pytaliśmy mieszkańców o ulubione miejsca i uczucia związane z tą przestrzenią. Zorganizowaliśmy także spotkanie dla przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, najemców lokali oraz lokalnych organizacji społecznych.

Wyniki diagnozy przetworzyliśmy na materiały dla uczestników warsztatu projektowego, który odbył się 5 listopada. W jego trakcie prawie 30 zaangażowanych uczestników konsultacji (głównie mieszkańców i mieszkanek okolicy) wspólnie z architektami i ekspertami zastanawiało się nad rozłożeniem funkcji i zaprojektowaniem Placu. W kolejnym etapie przedstawiliśmy mieszkańcom makietę powstałą w trakcie warsztatu z propozycjami zagospodarowania Placu i rozdawaliśmy ankietę z konkretnymi pytaniami dotyczącymi rozwiązań w przestrzeni.

Na koniec zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące wnioski z konsultacji. W jego trakcie uczestnicy pozytywnie je ocenili.

Namacalnym rezultatem projektu jest wypracowana w partycypacyjny sposób koncepcja stworzenia centrum lokalnego. Mamy nadzieję, że miasto i dzielnica Praga-Północ zrealizują te założenia i przedstawiona na makiecie wizja możliwie szybko zmieni się w rzeczywistość.

Podsumowaniem naszej pracy na Placu jest raport dostępny tutaj.

Czas realizacji: październik-grudzień 2016
Koordynator: Jacek Grzeszak
Zespół: Damian Jaworek, Maria Perchuć-Żółtowska, Paweł Sielczak, Antoni Grześczyk, Olga Ostas, Marek Cywiński, Mikołaj Bendyk
Wsparcie: Łucja Krzyżanowska, Katarzyna Starzyk-Durbacz