konsultacje przestrzenne

Konsultacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Warszawie

Koordynatorka: Maria Perchuć-Żółtowska

Konsultacje przestrzenne w Warszawie

Na zlecenie m.st. Warszawy prowadziliśmy konsultacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach Warszawy. Projekt realizowaliśmy we współpracy z architektami i urbanistami z A2P2 architecture&planning.

Naszym zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych na różnych etapach procedury planistycznej – składania wniosków do projektu planu lub na etapie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach każdego z tych procesów prowadziliśmy warsztaty z mieszkańcami i innymi użytkownikami tych przestrzeni oraz dyżurowaliśmy w punktach konsultacyjnych i tam zbieraliśmy opinie i komentarze przechodniów.

Poprowadziliśmy konsultacje dotyczące:

Po zakończeniu konsultacji przygotowaliśmy raporty zawierające podsumowanie zebranych opinii, w tym także tych, które spłynęły drogą elektroniczną.

 

Czas realizacji: wrzesień 2018 – wrzesień 2019
Koordynatorka po stronie Stoczni: Maria Perchuć-Żółtowska
Zespół po stronie Stoczni: Agata Bluj, Maria Jagaciak, Katarzyna Pliszczyńska
Wsparcie: Łucja Krzyżanowska