Koordynator projektu:

Jan Wiśniewski

Konsultacje społeczne Polanki Redłowskiej

Wspólnie z architektami z pracowni JAZ+Architekci i Szalest na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni prowadzimy konsultacje społeczne dotyczące przestrzeni Polanki Redłowskiej w Gdyni. W efekcie powstanie koncepcja zagospodarowania terenu, uwzględniająca aranżację zieleni, stworzenie małej architektury, zaplanowanie współistniejących funkcji.

Konsultacje przeprowadzimy dwuetapowo. W pierwszej części – wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni – w cyklu czterech warsztatów charrette architekci przygotują wstępną koncepcję zagospodarowania terenu. W drugiej części konsultacji będziemy zbierać do niej opinie mieszkańców – w ramach otwartego spotkania prezentującego koncepcję, a następnie podczas terenowych punktów konsultacyjnych. Równolegle mieszkańcy i mieszkanki będą mieli możliwość dzielenia się swoimi sugestiami poprzez formularz internetowy umieszczony na Gdyńskiej Platformie Dialogu oraz tradycyjne poprzez uwagi pisemne.

Na koniec zaprezentowana zostanie ostateczna, rekomendowana do realizacji koncepcja zagospodarowania Polanki Redłowskiej uwzględniająca uwagi zgłaszane przez mieszkańców i mieszkanki.

Więcej informacji o procesie: https://konsultujemy.gdynia.pl/processes/zagospodarowaniePolanki

 

Czas trwania: wrzesień – grudzień 2023
Koordynator projektu: Jan Wiśniewski
Zespół po stronie Stoczni: Agata Bluj, Katarzyna Pliszczyńska-Pawłowska

 

Konsultacje społeczne finansowane są z budżetu Urzędu Miasta Gdyni.