Konsultacje z zasadami

Konsultacje z zasadami

Koordynatorki: Ewa Stokłuska, Katarzyna Wyrwińska

Konsultacje z zasadami

Celem projektu było wzmocnienie w sposób trwały i systemowy pozycji organizacji pozarządowych w procesach konsultacji polityk publicznych na szczeblu lokalnym i centralnym poprzez praktyczne wsparcie administracji i organizacji w wypracowywaniu i wdrażaniu czytelnych reguł i standardów prowadzenia procesów konsultacyjnych.

Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (liderem przedsięwzięcia) jako jeden z tzw. projektów systemowych w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

W projekcie realizowaliśmy następujące działania na szczeblu lokalnym i centralnym:

Działania badawcze i diagnostyczne
Przeprowadzimy badanie konkretnych przypadków konsultacji społecznych ważnych dla sektora pozarządowego na poziomie centralnym oraz diagnozujemy stan współpracy ministerstw biorących udział w projekcie z organizacjami pozarządowymi (głównie pod kątem komunikacji i konsultacji społecznych). Dodatkowo dokonaliśmy przeglądu konsultacji społecznych na szczeblu centralnym oraz aktualizujemy dane dot. barier uczestnictwa organizacji pozarządowych w konsultacjach lokalnych. Chcieliśmy dzięki temu usystematyzować, uaktualnić i podsumować wiedzę na temat efektywności konsultacji społecznych z udziałem organizacji, wciąż funkcjonujących w tym obszarze barier, a także zmian, jakie  dokonały się w tej kwestii w ostatnich latach.

Wdrożenia reguł konsultacji społecznych
Wspólnie z wybranymi ministerstwami i 6 miastami wdrażaliśmy reguły prowadzenia konsultacji społecznych w oparciu o 7 zasad konsultacji (wypracowanych w 2012 przez grupę ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji) oraz Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych (będący w opracowaniu w ramach projektu Decydujmy Razem), a w kolejnych 4 samorządach pracowaliśmy nad propozycjami takich rozwiązań.

Upowszechnianie standardów konsultacji społecznych
Poprzez organizację seminariów regionalnych i ogólnopolskich (seminarium otwierające odbyło się w trakcie VII OFIP-u we wrześniu 2014 r.) oraz cykl webinariów upowszechnialiśmy wiedzę na temat stosowania zasad konsultacji społecznych oraz roli organizacji pozarządowych w procesach konsultacyjnych wśród przedstawicieli administracji centralnej i lokalnej oraz organizacjami z rożnych części Polski. Oprócz tego spotykaliśmy się z dziennikarzami i dzieliliśmy się wiedzą na temat tego, co jest istotą procesów konsultacyjnych i jak powinny być one prowadzane.

Publikacje i narzędzia na temat konsultacji społecznych
W ramach projektu opublikowaliśmy przewodnik dla organizacji i samorządów wspomagający dalsze działania na rzecz wdrażania standardów konsultacji społecznych. Pod tym kątem rozwinęliśmy również zasoby portalu partycypacjaobywatelska.pl. Dodatkowo, rozbudowaliśmy narzędzie do konsultacji online  mamzdanie.pl tak, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb realizacji konsultacji społecznych na poziomie lokalnym w sprawny i przejrzysty sposób.

Czas trwania: kwiecień 2014 – kwiecień 2016
Koordynatorki działań Stoczni: Ewa Stokłuska, Katarzyna Wyrwińska (Beszczyńska)
Zespół projektu: Agata Bluj, Katarzyna Starzyk-Durbacz, Damian Jaworek, Kuba Wygnański, Zofia Komorowska
Strona projektu:
https://partycypacjaobywatelska.pl/konsultacje

Projekt realizowaliśmy w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

EOG obywatele dla demokracji logo