etapu budżetu obywatelskiego

Laboratorium budżetu partycypacyjnego

Celem projektu było wzmocnienie samorządów, organizacji i aktywnych obywateli zaangażowanych w realizację budżetów partycypacyjnych w swoich miejscowościach przez dostarczenie im narzędzi i wiedzy niezbędnej do tego, by procesy te stawały się coraz lepsze.

Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z Institut de Govern i Polítiques Publiques przy Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie oraz Związkiem Miast Polskich.

W ramach projektu przeprowadziliśmy następujące działania:

 • zorganizowaliśmy pięć seminariów edukacyjnych
  Dwa z nich skierowane były do przedstawicieli miejscowości, w których w najbliższym roku/latach planowane jest uruchomienie mechanizmu budżetu partycypacyjnego (seminaria ,,BP dla początkujących”). Trzy pozostałe seminaria skierowane były do przedstawicieli miejscowości, w których mechanizm działa już od pewnego czasu (seminaria ,,BP dla zaawansowanych” i ,,BP dla średniozaawansowanych”).
 • Zorganizowaliśmy spotkania poświęcone ewaluacji procesów budżetu partycypacyjnego oraz różnym metodom wyłaniania projektów do realizacji w ramach BP (modelom głosowania i rozwiązaniom alternatywnym)
 • Stworzyliśmy internetowy zasób wiedzy o budżecie partycypacyjnym.
  To miejsce, w którym zgromadziliśmy wiedzę na temat rozwoju tego mechanizmu w Polsce (m.in. opisy poszczególnych procesów w różnych miejscowościach oraz przydatne opracowania i narzędzia wspomagające wdrażanie BP. Istotnym elementem portalu jest baza kontaktów do osób zajmujących się w Polsce tematyką budżetu.
 • Przygotowaliśmy serię wydawniczą na temat budżetów partycypacyjnych, na którą składają się następujące publikacje:
  Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce.
  Budżet partycypacyjny (obywatelski) krok po kroku. Poradnik dla praktyków.
  Jak ewaluować budżet partycypacyjny (obywatelski)? Poradnik dla praktyków.
  Narzędzia ICT w procesach budżetu partycypacyjnego.
 • Wsparliśmy pięć samorządów miejskich w opracowaniu ich lokalnych modeli BP w sposób partycypacyjny, włączający mieszkańców, radnych oraz urzędników do namysłu nad zasadami obowiązującymi i rozwiązaniami zastosowanymi w procedurze BP w ich miastach. Efektem pracy w każdym z samorządów jest przyjęty przez organy władzy regulamin budżetu partycypacyjnego.

Czas realizacji projektu: październik 2014 – grudzień 2015

Koordynatorka projektu: Agata Bluj

Wsparcie: Ewa Stokłuska, Zofia Komorowska

Projekt zrealizowaliśmy w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

EOG obywatele dla demokracji logo