Lokalni Herosi

Koordynator: Marek Cywiński

Lokalni Herosi

Byliśmy partnerem merytorycznym ogólnopolskiego konkursu grantowego Grupy Eurocash S.A. skierowanego do instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z małymi przedsiębiorstwami.

Na zlecenie Grupy Eurocash S.A. poprowadziliśmy ogólnopolski konkurs grantowy skierowany do instytucji i organizacji pozarządowych, które we współpracy z przedsiębiorstwami chciały zrealizować inicjatywę na rzecz ich najbliższego otoczenia.

W konkursie wzięło udział ponad 400 małoformatowych sklepów detalicznych z 250 miejscowości, wspieranych przez lokalne organizacje i instytucje. Rywalizowały o granty w wysokości 10, 50 i 100 tys. zł na szeroko rozumiany rozwój społeczności lokalnych.

Małym, lokalnym organizacjom pozarządowym często brakuje funduszy na działanie, dlatego chętnie pozyskują je poprzez proste i niebiurokratyczne konkursy. „Lokalni Herosi” i inne tego typu konkursy dają osobom zaangażowanym społecznie doświadczenie w wypełnianiu wniosków, realizowaniu projektów, ich rozliczaniu oraz promocji. Pozwalają też nabrać odwagi w staraniach o środki z innych zewnętrznych źródeł.

Zgłoszenia do konkursu potwierdziły, że życie społeczne w mniejszych miejscowościach i wsiach najczęściej kręci się wokół gminnych ośrodków kultury, klubów sportowych, szkół, przedszkoli, bibliotek, ochotniczych straży pożarnych i sklepów. Widać, że są to najważniejsze miejsca lokalnej aktywności, więc muszą one czasami wspierać i uzupełniać działania organizacji pozarządowych. Pełnią znacznie szersze funkcje niż te, które wynikają z ich nazwy.

Zgłoszenia do konkursu można było składać w 2018 roku, w 2019 roku trwała realizacja zwycięskich inicjatyw.

Czas trwania: czerwiec 2018 – grudzień 2019
Koordynator: Marek Cywiński
Zespół projektu: Anna Bartol, Maria Wiśnicka

„Lokalni Herosi. 100 Inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie odzyskania Niepodległości” to konkurs zorganizowany przez Grupę Eurocash S.A.