Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom innowacji społecznych

Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom innowacji społecznych

Program i przestrzeń

Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom innowacji społecznych

Przestrzeń przy ul. Brackiej 25 oraz realizowana w niej działalność programowa, które wspierają rozwój innowacyjnych pomysłów odpowiadających na realne problemy społeczne.

Marzyciele i Rzemieślnicy to miejsce, które ma wspierać rozwój miasta, jego mieszkańców, inicjować mądre zmiany i poprawiać jakość życia.

Powstali by:

  • wspierać generowanie i wymianę pomysłów na innowacyjne działania wpływające na poprawę jakości życia społecznego – w Warszawie i poza nią;
  • spotykać ze sobą i ułatwiać wspólną pracę osób rozwijających projekty społeczne, ale wywodzących się z różnych środowisk;
  • merytorycznie, organizacyjnie i finansowo pomagać wybranym pomysłom odpowiadającym na konkretne i ważne potrzeby społeczne;
  • gościć i organizować wydarzenia dotyczące tematyki miejskiej, polityk publicznych i innowacji społecznych.

Marzyciele i Rzemieślnicy mieszczą się na III piętrze Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, przy ul. Brackiej 25 w Warszawie, a inicjatorami ich powstania są, poza Domem Towarowym Bracia Jabłkowscy S.A., także Innovatika, Grzegorz Lewandowski, Fundacja Stocznia oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Obecnie Stocznia jest operatorem Marzycieli i Rzemieślników, a rodzina Państwa Jabłkowskich zgodziła się udostępnić przestrzeń rezygnując z wszelkich zysków za wynajem.

Marzyciele i Rzemieślnicy są miejscem organizacji debat, konferencji, warsztatów i spotkań. A już niebawem (po skończonej adaptacji przestrzeni) będą również miejscem codziennej, biurowej pracy dla liderów zmian. W naszej przestrzeni co-workowej będzie miejsce dla osób zaangażowanych w rozwijanie projektów społecznych, wywodzących się z różnego rodzaju środowisk (m.in. administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, świata akademickiego).

Marzyciele i Rzemieślnicy są „siedzibą” projektu Katalizator innowacji społecznych.

Chcemy, by Marzyciele i Rzemieślnicy byli miejscem otwartym dla każdego, kto ma pomysł na zmienianie świata na lepsze.

Zespół Marzycieli i Rzemieślników: Magdalena Gawin, Zofia Komorowska, Kuba Wygnański

www.marzycieleirzemieslnicy.pl