Masz głos, masz wybór

Masz głos, masz wybór

Koordynatorki: Maria Perchuć-Żółtowska i Katarzyna Wyrwińska

Masz głos, masz wybór

W ramach akcji koordynowaliśmy zadanie “Lepsze instytucje” i zachęcaliśmy uczestników do angażowania mieszkańców w zmienianie na lepsze m.in. domów kultury, bibliotek czy urzędów.

Masz Głos, masz wybór to ogólnopolskie przedsięwzięcie realizowane przez Fundację im. Stefana Batorego, które od kilku lat wspiera współpracę oraz dialog między obywatelami a władzą poprzez zadania poświęcone różnym tematom.

Jednym z zadań w ostatniej edycji akcji były “Lepsze instytucje”, koordynowane przez Stocznię. W ramach tego zadania zachęcaliśmy uczestników do angażowania mieszkańców w zmienianie na lepsze m.in. domów kultury, bibliotek czy urzędów.

W ramach zadania “Lepsze instytucje”:

  • wspieraliśmy uczestników w opracowywaniu indywidualnych planów działania, których efektem ma być ulepszenie sposobu funkcjonowania wybranej instytucji,
  • podpowiadaliśmy, w jaki sposób angażować mieszkańców oraz władze lokalne we wspólne działanie na rzecz otwierania instytucji na głos mieszkańców,
  • organizowaliśmy szkolenia, podczas których uczestnicy mogli wymieniać się doświadczeniami oraz zdobywać wiedzę i umiejętności w dziedzinach związanych z realizacją zadania,
  • oferowaliśmy wsparcie finansowe w postaci minigrantu (w wysokości 500 zł) na realizację zadania.

Szczegółowy opis zadania “Lepsze instytucje” wraz z przykładowym scenariuszem jego realizacji znajduje się TUTAJ.

Pozostałe zadania w edycji 2015/2016 Masz Głos, Masz Wybór to:

  1. Budżet obywatelski – koordynowane przez Fundację im. S. Batorego,
  2. Dostępni radni – koordynowane przez Stowarzyszenie Bona Fides,
  3. Inicjatywa lokalna – koordynowane przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS,
  4. Przestrzeń dla ludzi – koordynowane przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju.

Więcej informacji o akcji oraz o zadaniach znajduje się na stronie www.maszglos.pl

Czas trwania: 1 lutego 2015 – 30 czerwca 2016

Koordynatorki zadania “Lepsze instytucje”: Maria Perchuć-Żółtowska oraz Katarzyna Wyrwińska.

Projekt jest realizowany ze środków programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego.