Miasto społeczne Warszawa

Miasto Społeczne Warszawa

Koordynatorzy: Jan Mencwel i Jan Wiśniewski

Miasto społeczne Warszawa

W ramach projektu staraliśmy się przypomnieć warszawskie tradycje społecznikowskiej oraz szerzej, że zaangażowanie społeczne i aktywne zmienianie otoczenia to ważna część składowa tożsamości warszawiaków.

W ramach projektu Miasto Społeczne Warszawa staraliśmy się przypomnieć, że zaangażowanie społeczne i aktywne zmienianie otoczenia to ważna część składowa warszawskiej tożsamości. Pokazywaliśmy, że Warszawa jest wyjątkowa także dzięki kolejnym pokoleniom osób, którym „chciało się” działać: tworzyć stowarzyszenia i komitety, edukować młodzież, kolekcjonować książki, oddolnymi siłami wznosić imponujące publiczne gmachy, gasić pożary i spiskować.

Głównym efektem projektu była strona internetowa www.miastospoleczne.stocznia.org.pl, którą tworzy ponad sto sylwetek dawnych społeczników, opisów organizacji oraz oznaczonych w przestrzeni Warszawy „społecznikowskich śladów”. Oprócz tego w trakcie trzech edycji projektu (realizowanych w latach 2009-2011) nagrywaliśmy wywiady wspomnieniowe oraz prowadziliśmy lekcje w szkołach. Odbyło się też kilkanaście spotkań otwartych w formie debaty, prelekcji, spaceru, seansu filmowego czy wycieczki.

Koordynatorzy: Jan Mencwel, Jan Wiśniewski
Zespół projektu: Marta Czaputowicz, Cyryl Skibiński, Jan Żółtowski
Projekt zrealizowaliśmy dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.
logotyp miasto stołeczne warszawa