Miasto w dialogu z 3 sektorem

Miasto w dialogu z 3 sektorem

Koordynatorka: Agata Bluj

Pobierz
  • array(21) { ["ID"]=> int(3031) ["id"]=> int(3031) ["title"]=> string(36) "Miasto-w-dialogu-raport-rekomendacje" ["filename"]=> string(36) "Miastowdialoguraportrekomendacje.pdf" ["filesize"]=> int(2549821) ["url"]=> string(87) "https://stocznia.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/Miastowdialoguraportrekomendacje.pdf" ["link"]=> string(100) "https://stocznia.org.pl/projekty/miasto-w-dialogu-z-3-sektorem/miasto-w-dialogu-raport-rekomendacje/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(36) "miasto-w-dialogu-raport-rekomendacje" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(875) ["date"]=> string(19) "2022-08-22 08:12:56" ["modified"]=> string(19) "2022-08-22 08:13:07" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(15) "application/pdf" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(3) "pdf" ["icon"]=> string(61) "https://stocznia.org.pl/wp-includes/images/media/document.png" }
    Miasto w dialogu z 3 sektorem - raport (pdf, 2.43MB, PL)

Miasto w dialogu z 3 sektorem

Projekt „Miasto w dialogu z 3 sektorem” to cykl warsztatów i debat na temat zmiany struktury dialogu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, który realizowaliśmy wspólnie z Fundacją Pole Dialogu (liderem projektu) oraz we współpracy i na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy.

„Miasto w dialogu z 3 sektorem” realizowało jeden z celów „Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi do 2020 r.”, czyli wzmocnienie efektywności dialogu obywatelskiego. Taka publiczna debata była także wpisana w Program współpracy m.st. Warszawa w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi jako priorytetowe zadanie publiczne na ten rok. Oba dokumenty były wypracowywane i konsultowane z przedstawicielkami i przedstawicielami warszawskich organizacji pozarządowych i ciał dialogu.

Przebieg projektu

  1. Badanie jakościowe na temat istniejącej struktury dialogu  (lipiec 2016)

Badanie miało na celu zebrać i uporządkować wiedzę na temat istniejącej struktury dialogu oraz jej mocnych i słabych stron oraz zidentyfikować grupy, których przedstawiciele wzięli udział w kolejnych etapach procesu.

  1. Warsztaty diagnostyczne (sierpień-wrzesień 2016)

Podczas dziesięciu warsztatów pogłębiliśmy diagnozę dialogu na linii miasto – trzeci sektor. Ich uczestnikami były osoby reprezentujące różne grupy interesariuszy (m.in. uczestnicy ciała dialogu, osoby funkcjonujące dotąd poza systemem dialogu, organizacje pozarządowe, urzędnicy, aktywiści). Na podstawie tych rozmów wypracowaliśmy pierwsze propozycje rozwiązań.

  1. Otwarta debata (pierwszy tydzień października 2016)

Podczas debaty wszystkie chętne osoby mogły zapoznać się z diagnozą funkcjonowania struktury dialogu. Był to moment, aby uzupełnili ją o swój punkt widzenia oraz zaproponowali własne propozycje rozwiązań.

Debata była organizowana we współpracy ze Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

  1. KOLAB (październik-listopad 2016)

KOLAB to moderowana praca warsztatowa stałej grupy uczestników, którzy wspólnie zgłębiają dane zagadnienie w trakcie cyklu spotkań. Praca w tej metodologii uwzględnia aktywny udział przedstawicieli różnych, kluczowych grup interesariuszy tematu, który jest przedmiotem prac.

W ramach projektu przeprowadziliśmy cykl czterech spotkań z grupą, w skład której weszli zarówno przedstawiciele środowiska pozarządowego, jak i urzędników oraz radnych miejskich i dzielnicowych. Efektem KOLAB-u są scenariusze możliwych rozwiązań dla nowej struktury dialogu m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi.

Podczas rekrutacji do warsztatów KOLAB-owych zadbaliśmy o to, by osoby włączone w jego prace reprezentowały różne perspektywy – także spojrzenie spoza obecnie funkcjonującej struktury dialogu miasta – oraz o to, by żadna z reprezentowanych perspektyw nie dominowała dyskusji.

  1. Gra dyskusyjna (marzec 2017)

Podczas gry dyskusyjnej przedstawione i przedyskutowane zostały najważniejsze wnioski z diagnozy, argumentacje różnych grup interesariuszy oraz możliwe scenariusze rozwiązań opracowane podczas KOLAB-u. Zbadane zostały preferencje uczestników spotkania odnośnie proponowanych modeli struktury dialogu.

O kolejnych etapach przedsięwzięcia regularnie informowaliśmy na specjalnej podstronie Miasta w dialogu w miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych oraz stronie Fundacji Pole Dialogu. Rekomendacje – raport z projektu – dostępne do pobrania na stronie.

Czas trwania: czerwiec 2016 – marzec 2017
Koordynatorka po stronie Stoczni: Agata Bluj
Zespół projektu po stronie Stoczni: Ewa Stokłuska, Maria Nowak, Maria Perchuć-Żółtowska, Jan Wiśniewski

Projekt „Miasto w dialogu z 3 sektorem” finansowany był przez m.st. Warszawa.

 

logotyp miasto stołeczne warszawa