Młodzi a przedsiębiorczość

Koordynator: Jan Wiśniewski

Młodzi a przedsiębiorczość

Na zlecenie Fundacji Citi Handlowy i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think zbadaliśmy, jak młodzi ludzie postrzegają przedsiębiorczość.

Jak młodzi ludzie rozumieją pojęcie przedsiębiorczości i jak ją postrzegają? Jakie umiejętności, kompetencje, cechy i zasoby są według nich potrzebne, aby być przedsiębiorczym? Od czego zależy ich posiadanie? Czy pandemia wpłynęła na myślenie młodych o przedsiębiorczości? To pytania, które postawiliśmy w naszym badaniu zrealizowanym na zlecenie Fundacji Citi Handlowy oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think.

Badanie składało się komponentu jakościowego i ilościowego. W ramach części jakościowej przeprowadziliśmy 5 dwugodzinnych wywiadów grupowych (FGI). W każdym z nich wzięło udział 6 osób. Z uwagi na trwającą pandemię wywiady zorganizowaliśmy on-line. Nasi rozmówcy i rozmówczynie byli zróżnicowani z uwagi na wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia i status zawodowy. Dane do badania ilościowego zebraliśmy za pośrednictwem badania sondażowego (CAWI) przeprowadzonego na próbie 413 osób w wieku 18–30 lat.

Wyniki badania zebraliśmy w raporcie „Młodzi a przedsiębiorczość. Możliwości, wyzwania, bariery (COVID), oczekiwania i potrzeby młodych ludzi”.

O wynikach naszego badania można przeczytać na stronie Citi Banku oraz w serwisach:

Czas trwania luty–maj 2021
Koordynator projektu: Jan Wiśniewski
Zespół: Agata Gołasa, Jan Herbst, Łucja Krzyżanowska i Rafał Rudnicki