Mobilni w Kulturze

Koordynatorzy: Natalia Klamann i Jan Wiśniewski

Mobilni w Kulturze

Mobilni w Kulturze to miejski program wsparcia zorganizowany przez Urząd m.st. Warszawy skierowany w szczególności do osób zajmujących się działalnością kulturalną, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja Stocznia była realizatorem programu.

Mobilni w Kulturze to miejski program wsparcia zorganizowany przez Urząd m.st. Warszawy, a zrealizowany przez naszą fundację. Celem programu było wsparcie rozwoju potencjału warszawskich środowisk kulturalnych i kompetencji kadr kultury. Miasto skierowało wsparcie w szczególności do osób zajmujących się działalnością kulturalną, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Wsparcie było przeznaczone na prowadzenie działań kulturalnych, edukacyjnych i upowszechnieniowych (także w Internecie), tworzenie koncepcji twórczych oraz rozwój kompetencji związanych z działalnością kulturalną. Jego łączna kwota to 900 tys. złotych. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o 5000, 7000 lub 9000 złotych.

Nabór wniosków do programu trwał od 17 czerwca do 6 lipca 2020 roku. Realizacja działań była możliwa do 31 października 2020 roku.

www.mobilniwkulturze.org.

Czas trwania czerwiec–grudzień 2020
Koordynatorzy projektu: Natalia Klamann i Jan Wiśniewski
Zespół: Marek Cywiński, Marcin Górecki, Paweł Sielczak, Maria Wiśnicka