Narada Obywatelska o Edukacji
Koordynator: Kuba Wygnański

Narada Obywatelska o Edukacji

Wiosną 2019 roku odbył się najpoważniejszy od lat strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Z jego powodu uruchomiliśmy ogólnopolską akcję narad obywatelskich, w trakcie których osoby żywotnie zainteresowane losem szkoły mogły porozmawiać o przyczynach strajku i wspólnie zastanowić się nad tym, jakich zmian oczekują w polskim systemie edukacji.

Narady obywatelskie o edukacji (NOoE) to odpowiedź na najpoważniejszy od lat strajk nauczycieli i pracowników oświaty, który rozpoczął się wiosną 2019 roku. Inicjatorami i głównymi promotorami narad były środowiska skupione wokół dwóch grup: JaNauczyciel oraz Protest z Wykrzyknikiem. „Stocznia” zapewniła im wsparcie merytoryczne i logistyczne.

Wokół narad zgromadziło się liczne grono partnerów, którzy promowali pomysł ich oddolnego organizowania, w tym m.in. Związek Miast Polskich i Związek Nauczycielstwa Polskiego (pełna lista partnerów jest dostępna na stronie www.naradaobywatelska.pl).

Czym jest narada obywatelska?

Narada Obywatelska to rozmowa:

 • bezpośrednia, prowadzona twarzą w twarz,
 • dotycząca spraw publicznych,
 • odbywająca w przestrzeni publicznej, ale możliwie blisko miejsca zamieszkania uczestników,
 • ustrukturyzowana (odbywająca się w formie warsztatów world café) i skoordynowana,
 • prowadzona pomimo różnic opinii i w poszukiwaniu tego, co łączy,
 • umożliwiająca udział każdej osobie, dla której temat jest ważny, bez względu na jej pozycję społeczną,
 • odbywająca się w podobnym czasie w możliwie wielu miejscach jednocześnie,
 • konkluzywna (wyniki poszczególnych narad są gromadzone, analizowane i publikowane).

Cele narad

Akcję narad zorganizowaliśmy po to, by:

 • wyjaśnić intencje stojące za decyzją o strajku w bezpośrednim kontakcie z uczniami i rodzicami,
 • uczciwie budować zrozumienie i porozumienie wykraczające poza środowisko samych nauczycieli i nauczycielek,
 • wyjść poza spór o czysto płacowym charakterze (postulat strajkowy) i poruszyć jego szerszy (systemowy) i głębszy (godnościowy) charakter,
 • wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne środowiska,
 • zbudować możliwie szerokie, konstruktywne zainteresowanie systemowymi postulatami dotyczącymi edukacji,
 • stworzyć przestrzeń dla obywatelskiego doświadczenia autentycznej, wspólnej rozmowy dotyczącej spraw publicznych,
 • pokazać, że w ważnych sprawach publicznych obywatelskie i oddolne działanie może przynosić rzeczowe, konstruktywne i demokratycznie legitymizowane konkluzje,
 • umocnić szkoły jako miejsca dostępne dla wspólnego namysłu nad sprawami publicznymi.

Narady w liczbach

Od kwietnia do czerwca 2019 roku w Polsce odbyło się 150 narad. Wzięło w nich udział ok. 4 tys. osób, z czego 38% było nauczycielami, 28% rodzicami, a 24% uczniami.

Moderatorzy narad przekazali nam 67 sprawozdań, które stały się główną podstawą dla raportu podsumowującego akcję. W ten sposób zgromadziliśmy i przeanalizowaliśmy ponad 4 tys. wniosków zgłoszonych przez uczestników i uczestniczki narad.

Więcej o naradach obywatelskich można znaleźć w raporcie podsumowującym lub – w wersji skróconej – w tej prezentacji.

Czas trwania: marzec–wrzesień 2019
Koordynator po stronie Stoczni: Kuba Wygnański
Zespół projektu po stronie Stoczni: Zofia Komorowska, Maria Wiśnicka, Maria Adamowicz, Jan Herbst, Aleksandra Pierścińska