Koordynator projektu:
Maciek Onyszkiewicz

NAWIGATOR – wsparcie dla organizacji społecznych w planowaniu projektów

Wspieramy organizacje społeczne ubiegające się o dofinansowanie swoich działań w ramach programu NOWE FIO realizowanego przez NIW CRSO w przygotowaniu projektu, który ma sens: jest oparty na prawdziwej diagnozie, trafnie odpowiada na postawiony problem i poddany jest przemyślanej ewaluacji.

Każda organizacja społeczna (np. startując w konkursie grantowym) staje przed kluczowymi pytaniami o sens swoich działań: komu i w czym chce pomóc, co chce osiągnąć, w jaki sposób działać oraz czy jej działania przynoszą zamierzony efekt. Kondycja społeczeństwa obywatelskiego zależy w dużej mierze od tego, jak dobrze organizacje społeczne potrafią odpowiadać na te pytania. Ludzie w organizacjach społecznych, którzy mierzą się z tymi pytaniami, przypominają trochę nawigatorów na statku – wyznaczają położenie, określają kurs i dbają by z niego nie zboczyć.

W Stoczni wspieramy „nawigowanie” organizacji poprzez m.in.:

  • diagnozowanie potrzeb, problemów i otoczenia, w którym działa organizacja,
  • umiejętne stawianie celów,
  • wybór sposobu ich realizacji (teoria zmiany),
  • wymyślanie działań,
  • ewaluację,
  • mierzenie wpływu,
  • przewidywanie zmian zachodzących w świecie, które oddziałują na sytuację organizacji i odbiorców jej działań.

Projekt NAWIGATOR jest odpowiedzią na potrzeby organizacji społecznych, których nie stać na zakup tego rodzaju usług doradczych i edukacyjnych na rynku. Chcemy pomóc im w nawigacji, by ich zapał i wkład pracy był wykorzystany adekwatnie do potrzeb i przynosił zamierzone korzyści.

Ze zrealizowanego przez nas w 2021 roku badania potrzeb wiemy, że istnieje duże niezaspokojone zapotrzebowanie na pomoc w „nawigowaniu”. Organizacje potrzebują przede wszystkim spersonalizowanego wsparcia w przełożeniu zasad „dobrej nawigacji” na praktykę, czyli m.in. indywidualnych konsultacji, pracy z tutorem, pogłębionej dyskusji w gronie podobnych do siebie podmiotów oraz narzędzi dostosowanych do indywidualnych potrzeb. I właśnie takie wsparcie oferujemy w ramach projektu „NAWIGATOR”.

Do udziału w programie zaprosimy organizacje działające na rzecz zwiększania aktywności obywatelskiej, dialogu obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej. Nabór do projektu będziemy prowadzić przede wszystkim wśród organizacji składających wnioski do programu NOWE FIO w ramach priorytetu 3 w latach 2023-2025.

Przygotowaliśmy wsparcie szyte na miarę, czyli dostosowane do różnorodnych potrzeb organizacji. Tym, które są gotowe poświęcić więcej czasu (kilka dni) na przygotowanie diagnozy, planu działań oraz ewaluacji przygotowaliśmy ścieżkę pogłębioną (kilkudniowe warsztaty), dla organizacji mających ograniczone możliwości czasowe i mniejsze potrzeby nawigacyjne – ścieżkę szybką (indywidualne konsultacje), a dla wszystkich zainteresowanych organizacji zestaw materiałów edukacyjnych i narzędzi, które mogą być pomocne w samodzielnej nawigacji.

Celem projektu jest poprawa jakości wniosków składanych w ramach programu NOWE FIO (lepsza diagnoza, plan działań adekwatny do potrzeb i skuteczny, przemyślana ewaluacja) oraz wzrost kompetencji uczestników i uczestniczek projektu w zakresie „nawigowania”.

Czas trwania: lipiec 2023 – grudzień 2025
Koordynator projektu: Maciek Onyszkiewicz
Zespół po stronie Stoczni: Rafał Rudnicki, Łukasz Ostrowski (opieka)

 

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.