Niewidzialne dzieci

Niewidzialne dzieci

Zleceniodawca:

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego

Koordynatorka:

Agnieszka Strzemińska

Niewidzialne dzieci

W ramach tego projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego prowadziliśmy m.in. szkolenia z zakresu diagnozy partycypacyjnej gmin oraz badanie świadomości sytuacji wykluczenia małych dzieci. Ponadto poprzez bieżącą ewaluację działań projektowych sprawdzaliśmy możliwości transferu modelu wypracowanego w projekcie.

Projekt „Niewidzialne Dzieci”, realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego i Fundację i Fundację Dzieci Niczyje, miał na celu przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu dzieci w wieku 0-6 lat na terenach wiejskich. Jego istotą było wdrożenie i przetestowanie systemu zapewniającego zaspokajanie najważniejszych potrzeb rozwojowo-edukacyjnych małych dzieci w wiejskich społecznościach lokalnych.

W ramach tego projektu uczestniczyliśmy w pracach zespołu ekspertów, wspieraliśmy FRD w wyborze gmin do projektu, przygotowaliśmy materiały i przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu diagnozy partycypacyjnej gmin, a także opracowaliśmy dokument, którego celem było zdiagnozowanie sytuacji małych dzieci na obszarach wiejsko-miejskich. Ponadto prowadziliśmy bieżącą ewaluacją projektu – sprawdzaliśmy możliwości transferu modelu wypracowanego w projekcie oraz przeprowadziliśmy badanie świadomości sytuacji wykluczenia małych dzieci.

Czas trwania projektu: listopad 2009 – grudzień 2011
Koordynatorka: Agnieszka Strzemińska
Wsparcie: Anna Giza, Wojciech Rustecki
Zleceniodawca: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego