okładka raportu nowi liderzy nowe liderki

Nowi liderzy, nowe liderki – raport podsumowujący

Koordynatorzy: Katarzyna Wójcikowska-Baniak, Damian Jaworek

Nowi liderzy, nowe liderki - raport podsumowujący

Zbadaliśmy społeczność tzw. „nowych liderów”, czyli osób działających w różnych obszarach życia społecznego, reprezentujących odmienny od dominującego w poprzednich dekadach model przywództwa, niewpisujących się wprost w dotychczasowe kryteria rekrutacyjne Szkoły Liderów.

Na zlecenie Fundacji Szkoła Liderów w okresie od stycznia do kwietnia 2021 roku przeprowadziliśmy badanie mające na celu rozpoznanie wskazanej kategorii osób, ich motywacji, sposobów działania oraz potrzeb w działalności społecznej oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących oferty, którą Szkoła Liderów może im zaproponować.

Proces składał się z kilku etapów:

  1. analiza materiałów rekrutacyjnych do Programu Szkoły Liderów rozpoznanie wybranej literatury dotyczącej nowych typów przywództwa oraz trzy wywiady eksperckie;
  2. warsztat z zespołem Fundacji Szkoła Liderów, na którym zostały zaprezentowane i przedyskutowane wyniki kwerendy oraz ustalone kryteria doboru rozmówców;
  3. wywiady z reprezentantami różnych typów nowych liderów.

 

Czas trwania styczeń – kwiecień 2021
Koordynatorzy projektu: Katarzyna Wójcikowska-Baniak, Damian Jaworek
Zespół: Łucja Krzyżanowska