Ochotnicy Warszawscy – opracowanie i realizacja systemu wolontariatu miejskiego „Ochotnicy Warszawscy”, wspierającego rozwój wolontariatu na terenie m.st. Warszawy w latach 2014-2017

Ochotnicy Warszawscy – opracowanie i realizacja systemu wolontariatu miejskiego „Ochotnicy Warszawscy”.

Partnerzy: Regionalne Centrum Wolontariatu w Warszawie, Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy

Koordynatorka: Agnieszka Duszyńska

Ochotnicy Warszawscy

„Ochotnicy Warszawscy” to kompleksowy projekt rozwoju i promocji wolontariatu w Warszawie, który realizowaliśmy w partnerstwie z Centrum Wolontariatu. Naszą misją był wzrost zaangażowania społecznego mieszkańców Warszawy i wzmocnienie w nich poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i całe miasto.

Projekt stanowił odpowiedź na stworzony przez Urząd m.st. Warszawy i przedstawicieli warszawskich organizacji i instytucji, system wolontariatu miejskiego.

W ramach projektu wspólnie z Centrum Wolontariatu:

  • prowadziliśmy działania edukacyjne skierowane do wolontariuszy i organizacji
  • podejmowaliśmy działania informacyjno-promocyjne
  • realizowaliśmy akcje wolontariackie skierowane do mieszkańców Warszawy
  • zbudowaliśmy i prowadziliśmy platformę internetową do kojarzenia wolontariuszy z organizacjami
  • rozwijaliśmy wolontariat w strukturach miejskich.
Czas trwania: czerwiec 2014 – wrzesień 2015
Koordynatorka: Agnieszka Duszyńska
Zespół projektu: Dagmara Gortych, Łukasz Ostrowski
Wsparcie: Maria Wiśnicka, Wojciech Rustecki, Kuba Wygnański
Partnerzy: Regionalne Centrum Wolontariatu w Warszawie, Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy

 

Po roku pracy pełnej ogromnych wyzwań zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych partnerzy uznali, że aktualna formuła projektu wyczerpała się i postanowili z końcem września 2015 r. rozwiązać go i poszukiwać innych metod rozwoju Ochotników Warszawskich. Ujawniły się istotne różnice pomiędzy partnerami dotyczące kultury organizacyjnej, podziału i sposobu pracy, ale też wizji wsparcia organizatorów wolontariatu i priorytetów w tym obszarze. To, co na etapie tworzenia projektu wydawało się słuszne i uzgodnione, okazywało się zbyt trudne i kosztowne w fazie realizacji. Stało się jasne, że dla dobra całego przedsięwzięcia konieczne jest przeformułowanie części założeń projektu i metody osiągania zamierzonych, ambitnych celów.

Punktem stałym całego przedsięwzięcia pozostanie z pewnością Urząd m.st. Warszawy, także stworzony przez nas i przekazany Miastu portal www.ochotnicywarszawscy.pl. Niezwykle istotne pozostaną działania związane z rozwijaniem otwartości, wrażliwości i kompetencji po stronie instytucji potencjalnie i aktualnie korzystających z pracy wolontariuszy, jak i promocja wolontariatu wśród mieszkańców stolicy, które zostały rozpoczęte w trakcie realizacji, ale wymagają większej intensywności i kreatywności niż dotychczas.