Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych

Od diagnozy do strategii

Partner: Urząd m.st. Warszawy

Koordynatorka: Katarzyna Starzyk

Od diagnozy do strategii

Celem projektu, który realizowaliśmy jako partner Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, było opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania ich rozwoju – tworzenia strategii.

Projekt zrealizowaliśmy we wszystkich dzielnicach Warszawy i siedmiu gminach ościennych stolicy.

W jego trakcie gromadziliśmy wiedzę na temat różnych sposobów oceny jakości świadczonych usług w pięciu kategoriach: edukacyjnych (w tym przedszkolnych i szkolnych), zdrowotnych, kulturalnych, komunalnych i komunikacyjnych. Przygotowaliśmy także konkretne narzędzia, które mogą być przydatne samorządom w zbieraniu wiedzy na ich temat.

W ramach projektu Stocznia odpowiadała przede wszystkim za zaprojektowanie i zrealizowanie badań jakościowych. Celem tych badań było zdiagnozowanie potrzeb odbiorców usług przedszkolnych (na terenie Pragi Północ i Targówka) oraz kulturalnych (na terenie Pragi Południe i gminy Michałowice) oraz ocena z ich perspektywy jakości obecnie świadczonych usług.

Ponadto wspieraliśmy Centrum Komunikacji Społecznej w projektowaniu badań ilościowych oraz tworzeniu kwestionariuszy, które były w ich trakcie wykorzystywane.

Wyniki tych badań były wsparciem dla grup roboczych pracujących w dzielnicach przy tworzeniu strategii rozwoju określonych usług.

Podsumowaniem projektu jest publikacja „Od diagnozy do strategii. Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnych”.

Czas trwania projektu: kwiecień 2013 – grudzień 2014
Koordynatorka Katarzyna Starzyk
Zespół projektu: Jan Herbst, Kuba Wygnański, Zofia Komorowska, Jan Mencwel, Jan Wiśniewski
Partner: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Projekt realizowaliśmy przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.