Odkrywamy Szczekociny

Koordynator: Paweł Sielczak

Odkrywamy Szczekociny

Przeprowadziliśmy w Szczekocinach cykl działań animacyjno-badawczych, w czasie których razem z młodzieżą analizowaliśmy potencjał miejscowości i zastanawialiśmy się nad tym, jaka może być rola Zespołu Szkół w Szczekocinach w jego przyszłym rozwijaniu i wykorzystywaniu.

Projekt zakładał przeprowadzenie w Szczekocinach cyklu działań animacyjno-badawczych, w czasie których razem z młodzieżą analizowaliśmy potencjał miejscowości i zastanawialiśmy się nad tym, jaka może być rola Zespołu Szkół w Szczekocinach w jego przyszłym rozwijaniu i wykorzystywaniu. Motorem przedsięwzięcia byli uczniowie, którzy stworzyli zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie badania, opracowanie jego wyników oraz przedstawienie ich społeczności lokalnej.

W ramach projektu – wspólnie z młodzieżą – przeprowadziliśmy:

  • kilkanaście wywiadów IDI z zaangażowanymi w sprawy lokalne mieszkańcami,
  • cztery mobilne punkty konsultacyjne w przestrzeni miasta,
  • spacer badawczy, którego efektem był film z udziałem młodych osób, opowiadający o ich subiektywnym spojrzeniu na swoje otoczenie.

Dodatkowo, przygotowaliśmy analizę danych zastanych o najważniejszych problemach i potencjałach Szczekocin, wzięliśmy udział w lokalnym forum dotyczącym przyszłości miasta „Szczekociny – i co dalej?” i zorganizowaliśmy warsztaty projektowania graficznego, na których młodzież przygotowała subiektywną mapę „Okrywamy Szczekociny” z odniesieniem do najistotniejszych ich zdaniem miejsc w mieście.

W ramach projektu odbyła się też wizyta studyjna Młodzieżowej Rady Gminy z Lichnowy połączona z warsztatami street art, na których młodzi ludzie wspólnie przygotowali torby z motywami inspirowanymi historiami lokalnymi.

Poprzez zrealizowane działania udało nam się wyposażyć młodzież uczestniczącą w projekcie w podstawową wiedzę związaną z badaniami społecznymi i diagnozą lokalną, która może stać się podbudową do ich dalszego zaangażowania w sprawy swojej miejscowości.

Czas trwania październik 2018 – marzec 2019
Koordynator projektu: Paweł Sielczak
Zespół projektu: Marek Cywiński, Jan Herbst, Jan Wiśniewski, Katarzyna Wójcikowska-Baniak, Jan Jakub Wygnański

Projekt sfinansowała Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego.