Odkrywanie historii lokalnych

Koordynator: Jan Wiśniewski

Odkrywanie historii lokalnych

Głównym celem naszego projektu było włączenie młodzieży w pogłębiony proces poznawania i przetwarzania lokalnej historii dwóch rejonów w Warszawie: wolskiego Młynowa oraz części dzielnicy Włochy (Stare Włochy).

Prowadziliśmy pracę z grupą młodych osób w formie spotkań́, wycieczek i pracy nad materiałami, podczas której przygotowywaliśmy się̨ do przeprowadzenia wspólnego badania polegającego na rozmowach z mieszkańcami ich najbliższej okolicy. Końcowym efektem działania było przekazanie zdobytej wiedzy lokalnej społeczności w postaci wymyślonego i opracowanego razem z młodzieżą̨ produktu, np. wystawy, szlaku spacerowego czy mapy emocjonalnej.

Naszym projektem chcieliśmy zachęcić młodzież do poznawania „historii bliskiej” oraz wzmocnić poczucie przynależności i odpowiedzialności za miejsce, w którym żyje. Liczymy, że dzięki temu w młodych ludziach wzrosło poczucie sprawczości i że poznali dostępne im drogi zaangażowania społecznego na poziomie lokalnym oraz pogłębili swoją znajomość́ regionalnej historii Warszawy.

Czas trwania: październik 2018 – czerwiec 2019
Koordynator: Jan Wiśniewski
Zespół projektu po stronie Stoczni: Damian Jaworek
Współpraca: Tomasz Kaczor, zespół wespół

Projekt był współfinansowany przez m.st. Warszawę w ramach konkursu „Młodzi, zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto”.

logotyp miasto stołeczne warszawa