Opowieści o ekonomii społecznej - badanie pożyczkobiorców ES Funduszu TISE

Zleceniodawca: TISE

Koordynatorki:

Kaja Dziarmakowska

Katarzyna Wójcikowska-Baniak

Opowieści o ekonomii społecznej

Badanie pożyczkobiorców ES Funduszu, które realizowaliśmy na zlecenie Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Opowieści o ekonomii społecznej to badanie, które realizowaliśmy na zlecenie Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w 2015 roku.

Chcieliśmy wyjść poza sztywne ramy badań ewaluacyjnych prowadzonych dotąd w tym sektorze i spojrzeć na ekonomię społeczną z perspektywy jej uczestników – osób zaangażowanych w tworzenie i prowadzenie podmiotów gospodarczych, które nie tylko wypracowują zysk, ale przynoszą także społeczne dobro.

Najważniejszym elementem badania było 8 wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej.

Odwiedziliśmy fundacje: Nasz Dom w Lutolu Mokrym i Okno w Warszawie, przedsiębiorstwo społeczne Dom Nasutów w Nasutowie, spółdzielnie socjalne: Bialskie Cuda w Białej Podlaskiej, Styl i Smak w Krakowie oraz Dobra Siła w Starych Juchach, Spółdzielnię Pracy Guma Pomorska, Stowarzyszenie Adelfi w Ełku.

Prowadzą one działalność w różnych obszarach, mają różną formę prawną i czas aktywności, wszystkie jednak skorzystały z pożyczki z ES Funduszu, prowadzonego przez TISE. Dzięki rozmowom z ich założycielami, pracownikami, klientami, sąsiadami, mogliśmy pokazać ich historię, drogę od sukcesu, ludzi, którzy za nimi stoją, środowisko, w którym i dla którego pracują.

Szerszy kontekst dla tych opowieści zapewniły dane z ankiety internetowej, którą skierowaliśmy do wszystkich pożyczkobiorców ES Funduszu oraz z analizy dość licznych danych zastanych. Cenne okazały się również rozmowy z przedstawicielami otoczenia ekonomii społecznej oraz ekspertami, od lat zajmującymi się tą problematyką.

Zależało nam, by wyniki badania przekazać w różnorodnych, przystępnych i atrakcyjnych formach, dlatego oprócz raportu podsumowującego, przygotowaliśmy fotocasty dokumentujące wizyty badawcze oraz wspólnie z Eweliną Karpacz-Oboładze – reportaż radiowy. Podsumowanie i najważniejsze wyniki badania prezentuje infografika.

INFOGRAFIKA ekonomia społeczna

Czas trwania projektu:  czerwiec – listopad 2015
 Zleceniodawca:  Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
 Koordynatorki:  Kaja Dziarmakowska i Katarzyna Wójcikowska-Baniak
 Zespół: Magda Biejat, Damian Jaworek, Jan Herbst, Katarzyna Milczewska,
Mateusz Olechowski, Rafał Rudnicki, Katarzyna Starzyk-Durbacz, Karolina Szymańska.