Ostatnia mila – warsztaty z ekspert(k)ami i aktywist(k)ami miejskimi

Koordynatorzy: Kasia Pawłowska i Jan Wiśniewski

Ostatnia mila – warsztaty z ekspert(k)ami i aktywist(k)ami miejskimi

Na zlecenie Allegro.pl zorganizowaliśmy spotkanie robocze poświęcone tzw. ostatniej mili, czyli końcowego odcinka, jaki przebywa zakupiony przez klienta towar. Udział w spotkaniu wzięli eksperci i ekspertki różnych branż oraz osoby z ruchów miejskich z największych polskich miast.

Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez PwC w zeszłym roku sprzedaż internetowa stanowiła 14% udziału w wartości sprzedaży detalicznej w Polsce (miał na to wpływ m.in. przyspieszony rozwój platform e-commerce spowodowany pandemią), a za 5 lat wartość brutto polskiego rynku e-commerce wyniesie 162 mld złotych. Z kolei firma Last Mile Experts szacuje, że już w 2022 roku liczba przesyłek w Polsce przekroczy miliard.

Szybki rozwój e-commerce nie odbywa się jednak bez wpływu na polskie miasta. Dlatego zorganizowaliśmy na zlecenie Allegro.pl spotkanie robocze poświęcone tzw. ostatniej mili, czyli końcowego odcinka, jaki przebywa zakupiony przez klienta towar, zapraszając na nie ekspertów i ekspertki różnych branż oraz osoby z ruchów miejskich z największych polskich miast. W spotkaniu wzięło udział 21 zaproszonych gości i przedstawiciele Allegro.pl, a moderował je nasz zespół.

Celem spotkania było przedstawienie podejścia Allegro.pl do zarządzania ostatnią milą oraz wysłuchanie opinii, pomysłów, uwag i rekomendacji od wybranych grup interesariuszy na temat tego, co warto uwzględnić w praktykach branży i firmy dotyczących projektowania związanych z nią usług.

Dyskusje podczas spotkania koncentrowały się na trzech zagadnieniach:

  • dostawie towaru,
  • pakowaniu towarów i kwestii odpadów,
  • punktach odbioru,

i były prowadzone metodą world café, pozwalającą na moderowaną rozmowę w mniejszych grupach na każde z tych zagadnień osobno. W każdej grupie – oprócz zaproszonych gości – znajdowały się również osoby reprezentujące Allegro.pl.

Wnioski ze spotkania, w podziale na część diagnostyczną (opisującą obecne praktyki branży) i rekomendacyjną (zbierającą propozycje rozwiązań), zebraliśmy w raporcie.

Czas trwania marzec–maj 2021
Koordynatorzy projektu: Kasia Pawłowska i Jan Wiśniewski
Zespół: Agata Bluj, Maria Jagaciak, Łucja Krzyżanowska, Maria Perchuć-Żółtowska i Paweł Sielczak