Panel obywatelski w Lublinie

Koordynatorka: Maria Jagaciak

Panel obywatelski w Lublinie

Na zlecenie Urzędu Miasta Lublin współprowadziliśmy pierwszy w tym mieście panel obywatelski, pomagając mieszkańcom znaleźć najlepsze sposoby na rozwiązanie problemu smogu. Projekt zrealizowaliśmy wspólnie z Agnieszką Dudą-Jastrzębską i Martą Nazaruk-Naporą z Lubelskiej Grupy Badawczej oraz dr. Marcinem Gerwinem.

Panel odbywał się pod hasłem „Co zrobić, aby oddychać czystym powietrzem w Lublinie?” – jego celem było wypracowanie wiążących dla miasta rekomendacji, które poprawią jakość powietrza.

W panelu wzięło udział 60 losowo wybranych mieszkańców Lublina, zróżnicowanych pod kątem wieku, płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia. Na panel składało się sześć spotkań – trzy edukacyjne i trzy poświęcone pogłębionej dyskusji nad możliwymi sposobami walki ze smogiem. W pracy nad rekomendacjami panelistów wspierali przedstawiciele urzędu i eksperci zajmujący się m.in. monitorowaniem jakości powietrza, transportem, rozwiązaniami grzewczymi, polityką przestrzenną i zielenią.

Do naszych zadań w ramach projektu należało:

Czas trwania: luty–czerwiec 2018
Koordynatorka: Maria Jagaciak
Zespół projektu po stronie Stoczni: Maria Jagaciak, Katarzyna Pliszczyńska

Fot. Marcin Pietrusza / FOTO QZ