Partycypacyjny szlak turystyczny na Targówku Fabrycznym

Partycypacyjny szlak turystyczny na Targówku Fabrycznym

Koordynatorzy:

Agata Bluj

Jan Wiśniewski

Partycypacyjny szlak turystyczny na Targówku Fabrycznym

Wspólnie z mieszkańcami Targówka Fabrycznego stworzyliśmy szlak spacerowy. Rozbuduowaliśmy też powstałe kilka lat temu mapę oraz stronę internetową o tej części Warszawy.

W 2013 roku zrealizowaliśmy projekt Targówek Mówi, w ramach którego powstała strona www, papierowa mapa oraz wystawa w dzwonnicy kościoła. Stworzyliśmy także zalążek społecznego archiwum wspomnień i wiedzy o Targówku Fabrycznym.

W 2016 i 2017 r. wróciliśmy wspólnie z Towarzystwem Krajobraz w to samo miejsce z nowym przedsięwzięciem. Tym razem naszym celem było rozbudowanie wiedzy o tej niezwykłej części Warszawy, w przestrzeni której bardzo wyraźnie odbijały się kolejne dekady ostatnich 70 lat. O wspomnienia, wrażenia i opinię znów pytaliśmy tych, którzy Targówek znają najlepiej – czyli jego mieszkańców. Razem z nimi szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta dzielnica jest wyjątkowa i w jaki sposób o jej wyjątkowości opowiedzieć innym – warszawiakom i turystom. Wierzymy, że to miejsce ma potencjał, by przyciągnąć gości, a związani ze swoją dzielnicą mieszkańcy są w stanie opowiedzieć o niej w sposób unikalny i pasjonujący.

W ramach projektu powstał trwały szlak spacerowy w przestrzeni dzielnicy. Rozbudowaliśmy również mapę oraz stronę internetową oraz archiwum wiedzy o Targówku Fabrycznym. Zebraliśmy także informacje i wskazówki przydatne dla programu rewitalizacji.
Czas realizacji: wrzesień 2016 – czerwiec 2017
Koordynatorzy: Agata Bluj i Jan Wiśniewski
Zespół projektu: Jan Mencwel, Paweł Cywiński
Wolontariuszka: Eliza Chojnacka

logotyp miasto stołeczne warszawa

.