Pilotaż retrospektywnej analizy danych o osobach bezdomnych na terenie dzielnicy Wola

Pilotaż retrospektywnej analizy danych o osobach bezdomnych na terenie dzielnicy Wola

Analiza danych o osobach bezdomnych

Celem projektu „Pilotażowy projekt retrospektywnej analizy danych o osobach bezdomnych na terenie warszawskiej dzielnicy Wola” było przetestowanie metodologii badawczej opierającej się o analizę danych o ludziach bezdomnych zgromadzonych w zbiorach elektronicznych i papierowych prowadzonych przez instytucje udzielające wsparcia ludziom bezdomnym. Przetestowanie owej metodologii dostarczyć miało narzędzi do efektywnego kosztowo i właściwego jakościowo monitorowania skali zjawiska bezdomności oraz kompletności oferty pomocowej na dowolnym terenie, na którym znajdują się instytucje udzielające wsparcia tej grupie ludzi.

Pilotaż badania bezdomności metodą agregacji zindywidualizowanych danych gromadzonych przez placówki udzielające wsparcia ludziom bezdomnym prowadzony był w warszawskiej dzielnicy Wola. W ramach projektu badacze we współpracy z organizacjami prowadzącymi placówki analizowali rejestry mieszkańców, pomagali w ich porządkowaniu i przenoszeniu z papierowych kart do komputerowych baz danych.

Po uporządkowaniu rejestrów mieszkańców ich dane zostały zanonimizowane a następnie przekazane badaczom, którzy analizowali je we wspólnym zbiorze pozbawionym duplikujących się informacji o tej samej osobie. Ta metodologia pozwala na formułowanie wniosków szerszych niźli dotyczących wyłącznie mieszkańców jednej placówki, np. określenie faktycznej liczby osób, które w badanym okresie skorzystały ze wsparcia wszystkich instytucji dla ludzi bezdomnych działających na terenie dzielnicy.

Następnie, w ramach projektu powstała uniwersalna baza danych dostosowana do potrzeb placówek dla ludzi bezdomnych pozwalająca na gromadzenie informacji o osobach jak i udzielonych im świadczeniach. Baza ma charakter jednostanowiskowy. Dostęp do niej będą mieli wyłącznie pracownicy placówki wedle upoważnień nadanych przez organizacje. Baza jest oparta o zmienne podstawowe bezdomności określone w programie MPHASIS oraz zmienne stosowane w warszawskiej Karcie Mieszkańca.

Na potrzeby projektu opracowano także program komputerowy, który pozwala na anonimizację danych osobowych pobieranych z placówek. Dzięki programowi do badaczy trafiają tabele z danymi, w których imiona i nazwiska osób zastąpione są niezrozumiałym szyfrem. Szyfr ten jednak pozwala na eliminację duplikujących się informacji dotyczących tych samych osób. Jest to pierwsze w Polsce oprogramowanie tego typu wykorzystywane w badaniach nad bezdomnością.

Czas trwania: lipiec-grudzień 2010

Koordynatorka: Julia Wygnańska

Projekt realizowany był dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w Konkursie Wojewody Mazowieckiego dla organizacji pozarządowych.