Planowanie ewaluacji Programu Study Tours to Poland

Planowanie ewaluacji Programu Study Tours to Poland

Koordynatorzy: Maja Durlik, Rafał Rudnicki

Planowanie ewaluacji Programu STP

W ramach projektu wspólnie z przedstawicielami Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Fundacji „Borussia” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacja Wolności zaplanowaliśmy ewaluację programu Study Tours to Poland.

Przeprowadziliśmy trzy warsztaty a efektem spotkań oraz analiz wykonanych przez Stocznię jest przygotowany przez nas dokument „Planowanie ewaluacji programu Study Tours to Poland” zawierający model logiczny działania programu wraz z jego szczegółowym opisem, listę pytań badawczych oraz opis metod umożliwiających zebranie istotnych danych i informacji.

Czas trwania projektu: marzec-czerwiec 2013
Koordynatorzy: Maja Durlik, Rafał Rudnicki
Wsparcie: Łukasz Ostrowski