PoMoc. Działając razem, możemy więcej

Koordynatorzy: Adam Chabiera, Maria Lewandowska-Woźniak

PoMoc. Działając razem, możemy więcej

Stworzyliśmy dla Fundacji EVZ (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, czyli Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość) dwutorowy program, który odpowiada na współczesne problemy osób poszkodowanych przez działania nazistów w Polsce. EVZ od prawie 20 lat wspiera działania organizacji społecznych zajmujących się tym tematem.

Na projekt „PoMoc. Działając razem, możemy więcej” składały się:

  • program grantowy skierowany do partnerów EVZ w Polsce,
  • konkurs na nowe, skuteczne rozwiązania odpowiadające na bieżące wyzwania i problemy ofiar nazizmu mieszkających w Polsce.

Program grantowy miał na celu nie tylko rozwinięcie lub wprowadzenie nowych działań skierowanych do ofiar nazizmu, lecz także wsparcie w rozwoju instytucjonalnym organizacji zajmujących się tym tematem. W ramach programu zostało zrealizowanych 5 projektów o łącznej wartości ok. 150 tys. euro. Przygotowaliśmy partnerów EVZ do udziału w programie, pomogliśmy stworzyć projekty oraz przeprowadzilismy ewaluację towarzyszącą mającą na celu pomóc osiągnąć jak najlepsze rezultaty pod względem poprawienia wyników ich bieżącej działalności oraz sytuacji odbiorców ich działań.

Czas trwania: lipiec 2019 – lipiec 2021
Koordynatorzy: Adam Chabiera, Maria Lewandowska-Woźniak
Zespół projektu: Magdalena Biejat, Maciej Onyszkiewicz