Porozmawiajmy o podwórkach – konsultacje w Szczecinie

Koordynatorka: Maria Perchuć-Żółtowska

Porozmawiajmy o podwórkach - konsultacje w Szczecinie

Rozmawialiśmy z mieszkańcami jednego ze śródmiejskich kwartałów Szczecina o ich potrzebach dotyczących wyglądu i funkcji podwórek między zamieszkiwanymi przez nich budynkami.

Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z pracownią JAZ+Architekci, odpowiedzialną za opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania wnętrza kwartału, i Pracownią Zrównoważonego Rozwoju, która przeprowadziła działania diagnostyczne wśród mieszkańców i przedsiębiorców działających na jego obszarze.

Do zadań Stoczni należało przygotowanie i moderacja cyklu spotkań warsztatowych. Ich celem było zebranie oczekiwań wobec wyglądu i charakteru podwórek oraz wspólne zaprojektowanie najważniejszych rozwiązań, np. przestrzeni wspólnych, układu parkingów i wiat śmietnikowych itp.

Koncepcja urbanistyczna, opracowana m.in. na podstawie wyników spotkań i warsztatów z mieszkańcami, miała zostać poddana przez urząd miasta konsultacjom społecznym. Ostateczny projekt, dostępny na stronie wojskapolskiego.szczecin.eu, powstał w czerwcu 2019 roku.

Czas trwania: listopad 2018 – czerwiec 2019
Koordynatorka: Maria Perchuć-Żółtowska
Zespół projektu po stronie Stoczni: Maria Perchuć-Żółtowska, Katarzyna Pliszczyńska

 

Projekt odbywał się na zlecenie miasta Szczecina jako część procesu rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie, który odbywał się w ramach programu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.