Praktyczny kurs konsultacji społecznych

Koordynatorka: Maria Jagaciak

Praktyczny kurs konsultacji społecznych

Wspólnie z ukraińską organizacją pozarządową Opora wspieraliśmy trzy ukraińskie samorządy (Dubno, Bar i Sewerynówkę) w planowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych.

Projekt miał na celu wsparcie przedstawicieli ukraińskich gmin w ich pierwszych doświadczeniach przeprowadzania procesów partycypacyjnych, ale także merytoryczne wzmocnienie zespołu Opory.

W ramach projektu:

  • zorganizowaliśmy robocze spotkanie z przedstawicielami Opory, mające na celu wymianę doświadczeń na temat partycypacji obywatelskiej i najciekawszych zjawisk w tym obszarze w obydwu krajach (np. nowych narzędzi partycypacji), a także stanu konsultacji społecznych na poziomie samorządu lokalnego. Zespół Stoczni podzielił się także swoimi doświadczeniami związanymi ze współpracą z lokalnymi samorządami i organizacją konsultacji społecznych;
  • zorganizowaliśmy kilkudniowe spotkanie szkoleniowo-sieciujące, podczas którego przedstawiciele Dubna, Baru i Sewerynówki zdobyli wiedzę na temat dobrze prowadzonych procesów konsultacyjnych, zapoznali się z użytecznymi metodami konsultacji, a także przy wsparciu ekspertów Opory i Stoczni, przygotowali wstępny plan procesów konsultacyjnych, które w kolejnym etapie mieli przeprowadzić;
  • wspólnie z Oporą pomogliśmy w przeprowadzeniu tych procesów;
  • zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące dla wszystkich uczestników projektu, mające na celu wymianę zdobytych w trakcie konsultacji doświadczeń.

 

Czas trwania: lipiec 2018 – luty 2019
Koordynatorka: Maria Jagaciak
Zespół projektu: Agata Bluj, Maria Jagaciak, Wojciech Surała

Projekt był współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację dla Demokracji.