Program grantowy Fundacji WWF Polska

Program grantowy Fundacji WWF Polska

Przygotowywaliśmy dla Fundacji WWF Polska unikatowy program grantowy skierowany do lokalnych społeczności okolic Puszczy Białowieskiej.

Celem programu było m.in. wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców na rzecz lokalnych społeczności oraz ochrony przyrody.

Tworzenie programu zaczęliśmy od analizy istniejących modeli programów grantowych, a płynące z niej wnioski omówiliśmy z Fundacją podczas warsztatu strategicznego. Wtedy też doprecyzowaliśmy najważniejsze cele i założenia programu. Na tej podstawie, oraz kilku uzupełniających spotkań z Fundacją, opracowaliśmy komplet dokumentów potrzebnych do realizacji programu, w tym m.in. jego regulamin, harmonogram i kryteria oceny.

Czas trwania maj–wrzesień 2020
Zespół: Anna Bartol, Adam Chabiera, Marek Cywiński, Maria Wiśnicka