Przegląd badań dotyczących sytuacji osób uchodźczych z Ukrainy

Koordynator: Paweł Zalewski

Przegląd badań dotyczących sytuacji osób uchodźczych z Ukrainy

Celem projektu było dostarczenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wiedzy i materiałów do zaplanowania działań programowych skierowanych do uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy.

Wykonaliśmy przegląd danych zastanych z okresu od 24 lutego 2022 do 1 maja 2023 obejmujący ponad 220 źródeł. Dobór źródeł i wnioski konsultowaliśmy z 3 ekspertami i ekspertkami. Wyniki naszych analiz przedstawiliśmy PAFW i realizatorom programów PAFW na spotkaniu warsztatowym z udziałem zaproszonych ekspertów. 

Opracowaliśmy raport „Przegląd badań dotyczących sytuacji osób uchodźczych z Ukrainy”, który posłużył PAFW do oceny potrzeb osób uchodźczych oraz został wykorzystany w opracowaniu programu “Wspieramy Ukrainę”.

Czas trwania: kwiecień-wrzesień 2023
Koordynator projektu: Paweł Zalewski
Zespół po stronie Stoczni:

Katarzyna Wójcikowska-Baniak, Łukasz Ostrowski, Aleksandra Pierścińska