Przegląd strategiczny programu „Równać Szanse”

Koordynator: Łukasz Ostrowski

Przegląd strategiczny programu „Równać Szanse”

„Równać Szanse” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2001 roku przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Przez prawie 20 lat wsparł on realizację 3 tysięcy projektów, w których aktywny udział wzięło ponad 150 tysięcy osób.

Głównym celem przeprowadzonego przez nas przeglądu strategicznego było dostarczenie rekomendacji pozwalających zespołowi PAFW podjąć decyzje dotyczące nowego kształtu programu. Zespół badań i doradztwa skupił się na diagnozie problemu, identyfikacji najważniejszych kompetencji, których we współczesnej Polsce potrzebuje młodzież z małych miejscowości mająca utrudniony start w dorosłe życie i weryfikacji struktury programu oraz instrumentów wsparcia.

Na kilkumiesięczny proces składały się analiza danych, spotkania z zespołem programu i jego opiekunami oraz zewnętrznymi ekspertami i ekspertkami ds programów społecznych, wyrównywania szans czy kształtowania kompetencji młodych osób. Efektem prac jest dokument wskazujący możliwe do wdrożenia zmiany w programie, aby dostosować go do aktualnych potrzeb i możliwości beneficjentów i beneficjentem.

 

Czas trwania: listopad 2020 r.
Koordynator projektu: Łukasz Ostrowski
Zespół po stronie Stoczni: Rafał Rudnicki, Maria Wiśnicka