Przegląd strategiczny programu stypendialnego “Klasa”

Koordynator: Łukasz Ostrowski

Przegląd strategiczny programu stypendialnego “Klasa”

Wspieraliśmy Fundację BNP Paribas w przeprowadzeniu przeglądu strategicznego programu stypendialnego „Klasa”.

„Klasa” to program stypendialno-rozwojowy dla zdolnych absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości i z rodzin o niskich dochodach, chcących kontynuować naukę w większych miastach.
W 2022 i 2023 roku wspieraliśmy Fundację BNP Paribas w przeprowadzeniu przeglądu strategicznego programu. W trakcie przeglądu szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: “Jak obecnie należy robić program stypendialno-rozwojowy skierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, żeby najskuteczniej walczyć z wykluczeniem społecznym?”
W ramach przeglądu m.in:
  • wykonaliśmy diagnozę problemów, na które odpowiada program i otoczenia, w którym działa;
  • prowadziliśmy 7 warsztatów strategicznych z udziałem ekspertów;
  • określiliśmy grupę docelową;
  • przeprowadziliśmy badanie młodzieży i rodziców z grupy docelowej;
  • postawiliśmy cele i stworzyliśmy model logiczny programu;
  • przeprowadziliśmy ideację i określiliśmy założenia programu;
  • stworzyliśmy prototyp programu i przeprowadziliśmy jego test.
Czas trwania: wrzesień 2022 – październik 2023 r.
Koordynator projektu: Łukasz Ostrowski
Zespół po stronie Stoczni: Maria Adamowicz, Wojciech Gąsior