Przegląd strategiczny programu stypendialnego “Klasa”

Koordynator: Łukasz Ostrowski

Przegląd strategiczny programu stypendialnego “Klasa”

Pomagamy Fundacji BNP Paribas w przeprowadzeniu przeglądu strategicznego programu stypendialnego „Klasa”.

Klasa to program stypendialno-rozwojowy dla zdolnych absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości i z rodzin o niskich dochodach, chcących kontynuować naukę w większych miastach.

W ramach naszego doradztwa prowadzimy m.in. badania jakościowe oferty programu oraz warsztaty strategiczne. W trakcie wspólnej pracy szukamy odpowiedzi na zagadnienia dotyczące nierówności, jakich doświadcza młodzież, oraz możliwych działań, jakie może podjąć Fundacja, by wyrównać szanse rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego młodzieży. 

Czas trwania: wrzesień 2022 – kwiecień 2023 r.
Koordynator projektu: Łukasz Ostrowski
Zespół po stronie Stoczni: Maria Adamowicz, Wojciech Gąsior