Przestrzeń dla partycypacji

Przestrzeń dla partycypacji

Koordynatorka: Maria Perchuć-Żółtowska

Przestrzeń dla partycypacji

Wspieraliśmy samorządy w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

W ramach projektu wspieraliśmy samorządy stojące przed wyzwaniem opracowania studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Celem naszych działań była pomoc w przygotowaniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, zwłaszcza przed stworzeniem projektu dokumentu.

Projekt realizowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami – Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich.

Jesteśmy przekonani, że tak wczesne konsultacje, zakładające przy tym aktywny udział mieszkańców, umożliwiają lepsze poznanie ich oczekiwań i potrzeb oraz dostosowanie do nich propozycji planistycznych, a w konsekwencji zmniejszają ryzyko późniejszych konfliktów.

W ramach projektu 25 gmin otrzymało wsparcie eksperckie i finansowe w skonsultowaniu wspólnie z mieszkańcami pomysłów na plany zagospodarowania przestrzeni, a 5 gminom towarzyszyliśmy przez cały proces także na etapie konsultacji gotowych projektów.

Do udziału w projekcie mogła się zgłosić każda gmina – zależało nam, by wesprzeć możliwie różnorodne gminy, dlatego do projektu zapraszaliśmy gminy miejskie, wiejsko-miejskie i wiejskie z terenu całej Polski.

Jakiego wsparcia udzieliliśmy gminom w ramach projektu?

  • wspólne zaplanowaliśmy przebieg konsultacji dokumentu planistycznego, w tym dobieraliśmy narzędzia pomocne w prowadzeniu konsultacji (również narzędzia informatyczne),
  • przyznaliśmy grant na przeprowadzenie konsultacji w wysokości ok. 20 tys. zł,
  • zapewniliśmy szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces po stronie gminy,
  • organizowaliśmy spotkania służące wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje.

Nabory do projektu odbyły się we wrześniu 2016 roku oraz na początku 2017 roku.

Więcej informacji o projekcie: www.partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen.

Czas trwania: maj 2016 – grudzień 2018
Koordynatorka: Maria Perchuć-Żółtowska
Zespół projektu po stronie Stoczni: Magda Biejat, Agata Bluj, Maria Jagaciak, Katarzyna Pliszczyńska, Rafał Rudnicki, Zofia Komorowska
Wartość projektu: 1 999 788 zł (w tym 1 685 421,33 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i 314 366,67 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa)