Przyszłość zawodu nauczyciela – proces diagnostyczno-foresightowy

Koordynatorka: Maria Adamowicz

Przyszłość zawodu nauczyciela - proces diagnostyczno-foresightowy

Wspieramy Fundację Teach for Poland w projekcie, którego celem jest zainicjowanie konstruktywnej refleksji nad zawodem nauczyciela/ki, wydobycie i podkreślenie atrakcyjnych cech tego zawodu oraz wypracowanie jego wizji przyszłości – tak, aby zainteresować i zainspirować nim młodych ludzi stojących przed decyzją o wyborze drogi zawodowej.

W ramach naszego procesu diagnostyczno-foresightowego chcemy dostarczyć Teach for Poland założeń dotyczących przyszłości zawodu w oparciu o teraźniejszą sytuację oraz prognozy.

Pierwszym etapem projektu jest diagnoza aktualnej kondycji zawodu w oparciu o wywiady eksperckie i analizę danych zastanych. Elementem diagnozy jest również sondaż opinii publicznej wśród studentów/studentek oraz uczniów i uczennic ostatnich klas szkół średnich w Polsce na temat. Jego przedmiotem jest oszacowanie “popytu” na pracę nauczyciela/ki wśród młodzieży oraz dominujących postaw i opinii na temat tego zawodu.

Na drugim etapie w gronie zaproszonych ekspertów/ek, studentów/ek oraz eduliderów/ek wspólnie zaprojektujemy scenariusze przyszłości zawodu nauczyciela (w perspektywie 2040 roku) oraz związane z nimi potencjalne zmiany sytuacji nauczycieli/ek – ich statusu, roli, warunków pracy, kompetencji i wsparcia, do którego mają dostęp. Elementem tego etapu jest również analiza trendów.

Podsumowaniem procesu będzie raport zawierający podsumowanie diagnozy, sondażu, analizy trendów oraz scenariuszy przyszłości.

 

Czas trwania: maj – październik 2024
Koordynatorka projektu: Maria Adamowicz
Zespół po stronie Stoczni: Jan Herbst, Łucja Krzyżanowska, Marta Cwalina;
współpraca: Monika Stec, Martyna Mroczka