Koordynatorka projektu: Maria Jagaciak

Rzeszowski Panel Klimatyczny

Współorganizujemy z Fundacją Pole Dialogu pierwszy panel obywatelski w Rzeszowie. Jego celem jest wypracowanie przez mieszkańców i mieszkanki rekomendacji dla miasta w sprawie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku. Z tym ambitnym zadaniem zmierzy się grupa 60 losowo wybranych osób.

Na panel składać się będą trzy weekendowe spotkania na żywo (łącznie 5 dni) o charakterze edukacyjnym i deliberacyjnym. Zaplanowaliśmy je na październik i listopad 2023 roku. Efektem spotkań mają być wiążące dla miasta rekomendacje działań, dzięki którym Rzeszów już za kilka lat stanie się neutralny klimatycznie.

Nasze zadania
Rzeszowski Panel Klimatyczny to kolejny panel obywatelski, który realizujemy we współpracy z Fundacją Pole Dialogu. Tym razem do stoczniowych zadań należą m.in.:

  • opracowanie zasad panelu, w tym regulaminu i zasad wyboru panelistów i panelistek,
  • wybór panelistów i panelistek, czyli przeprowadzenie dwóch losowań,
  • bieżący kontakt z panelistami i panelistkami,
  • współtworzenie scenariuszy spotkań panelu,
  • współmoderacja spotkań panelu,
  • działania komunikacyjne związane z panelem, w tym opracowanie raportu podsumowującego.
Więcej informacji o panelu: https://panel-obywatelski.erzeszow.pl/

 

Czas trwania: sierpień – grudzień 2023 
Koordynator projektu: Maria Jagaciak
Zespół po stronie Stoczni: Anna Stratenwerth, Jan Herbst, Marcin Górecki, Katarzyna Pawłowska (Pliszczyńska) i Aleksandra Pierścińska; współpracownicy: Kacper Lubiewski, Magdalena Orłowska

 

Rzeszowski Panel Klimatyczny jest realizowany dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Rzeszowa.