Samorządna młodzież na Bemowie i Pradze Północ

Samorządna młodzież na Bemowie i Pradze Północ

Koordynatorka: Maria Jagaciak

Samorządna młodzież na Bemowie i Pradze Północ

Wspieraliśmy młodzież z Bemowa i Pragi Północ w składaniu wniosków do budżetu partycypacyjnego.

Chcieliśmy zachęcić młodych warszawiaków do bardziej aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, dzielnicy czy miasta oraz pokazać im, w jaki sposób mogą realizować swoje pomysły wykorzystując mechanizmy budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej. Pracowaliśmy w dwóch warszawskich dzielnicach – na Bemowie i Pradze-Północ.

W ramach projektu:

  • przeprowadziliśmy 64 lekcje poświęcone idei mechanizmów partycypacyjnych oraz diagnozie potrzeb młodzieży, a następnie wypracowywaniu pomysłów na wnioski do budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej;
  • zorganizowaliśmy 8 wizyt edukacyjnych w urzędach dzielnic;
  • wspieraliśmy też dla nauczycieli i rodziców;
  • prowadziliśmy 60 godzin konsultacji – łącznie skorzystało z nich 440 młodych osób, które zdecydowały się złożyć projekty, promować je i realizować;
  • zorganizowaliśmy debaty o projektach dla młodzieży z obydwu dzielnic;
  • przeprowadziliśmy 25 warsztatów podnoszących kompetencje młodzieży w obszarach, które sami wybrali;
  • wspieraliśmy młodych warszawiaków na etapie promocji i głosowania na projekty.

Działania realizowaliśmy w partnerstwie z Lokalną Inicjatywą Bemowo, a także we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bemowo i Urzędem Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Podczas prowadzonych przez nas lekcji i poprzez konsultacje indywidualne przekazaliśmy młodzieży wiedzę o tym, jak mogą być aktywni obywatelsko, w jaki sposób funkcjonuje samorząd lokalny, jak kreowany jest budżet i ile kosztują różne dobra (np. remont chodnika, latarnia czy zajęcia z instruktorem).

Poprzez wycieczki, konsultacje indywidualne i debaty dzielnicowe młodzi warszawiacy, z którymi pracowaliśmy poznali miejsca aktywności lokalnej oraz urzędy dzielnic i ich pracowników.

Przede wszystkim jednak, udało się nam wspólnie nazwać i opisać młodzieżowe potrzeby i przekuć je na realne pomysły. W efekcie w tej edycji budżetu partycypacyjnego wspierani przez nas młodzi mieszkańcy założyli aż 27 projektów (21 na Bemowie i 6 na Pradze Północ), a 6 z nich zostało wybranych do realizacji. Dla porównania warto dodać, że w poprzednim roku młodzież złożyła tylko jeden projekt na Bemowie, a na Pradze Północ nie było ani jednego „młodzieżowego” projektu.

Dodatkowo kilkanaście osób już zapowiedziało, że wezmą udział także w kolejnej edycji budżetu i złożą swoje projekty.

Czas trwania: październik 2017 – czerwiec 2018
Koordynatorka po stronie Stoczni: Maria Jagaciak
Zespół projektu po stronie Stoczni: Jacek Grzeszak, Paweł Sielczak, Katarzyna Pliszczyńska

Projekt „Samorządna młodzież na Bemowie i Pradze-Północ” realizowaliśmy w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Jest to spójny i długofalowy program zakładający podniesienie jakości życia młodzieży w mieście oraz rozwój partycypacji i aktywności młodych warszawiaków. Działania na rzecz młodzieży realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców. Program dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

logotyp miasto stołeczne warszawa