Samorządna młodzież na Woli i Ochocie

Samorządna młodzież na Woli i Ochocie

Koordynatorka: Maria Jagaciak

Samorządna młodzież na Woli i Ochocie

Wspieraliśmy młodych ludzi na warszawskiej Woli i Ochocie w przygotowywaniu i składaniu wniosków do budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej.

Poprzez nasze działania zachęcaliśmy młodych warszawiaków do bardziej aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, dzielnicy czy miasta oraz przekazywaliśmy w praktyce wiedzę, w jaki sposób mogą realizować swoje pomysły wykorzystując do tego mechanizmy budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej.

Pracowaliśmy w dwóch warszawskich dzielnicach – na Woli i Ochocie – szkołach ponadgimnazjalnych, w miejscach aktywności lokalnej oraz współpracując z młodzieżowymi radami dzielnic.

W ramach projektu:

  • prowadziliśmy warsztaty z młodzieżą poświęcone mechanizmom partycypacyjnym, diagnozie potrzeb młodzieży oraz wypracowywaniu pomysłów na wnioski do budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej;
  • wspieraliśmy te osoby, które zdecydowały się złożyć projekty, promować je i realizować;
  • zorganizowaliśmy debaty o projektach dla młodzieży z obydwu dzielnic;
  • przeprowadziliśmy warsztaty podnoszące kompetencje młodzieży we wskazanych przez nią obszarach.

Projekt realizowaliśmy we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wola i Urzędem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Czas trwania: listopad 2016 – czerwiec 2017
Koordynatorka: Maria Jagaciak
Zespół projektu: Anna Biernat, Agata Bluj, Paweł Sielczak, Ewa Stokłuska, Katarzyna Witkowska, Ewelina Bartosik, Adam Kadenaci, Monika Probosz

Projekt „Samorządna młodzież na Woli i Ochocie” był realizowany w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.

 

logotyp miasto stołeczne warszawa